Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä

Jokaisella Kiillon ja KiiltoCleanin työntekijällä on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää osaamistaan. Esimiehet kartoittavat henkilöstön koulutustarpeita tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä työn arjessa. Työntekijät ovatkin hyödyntäneet yritysten tarjoamia opiskelumahdollisuuksia suorittamalla muun muassa työhön liittyviä ammattitutkintoja sekä markkinoinnin, liikkeenjohdon ja taloushallinnon koulutusohjelmia.

Henkilöstölle on tarjolla myös omin sisäisin asiantuntijavoimin organisoitua aihekohtaista koulutusta esimerkiksi työ- ja kemikaaliturvallisuudesta, laatu- ja ympäristöasioista, tuotteiden ominaisuuksista ja tietotekniikasta.

Osaamisen kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä henkilöstön että yrityksen tarpeiden kanssa näkyy muun muassa sisäisinä ura- ja vastuualuekehityksinä ja tehtäväkiertoina.

Share