Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Turvallisuus- ja siisteyskatselmukset kahdesti vuodessa

Kemianteollisuudessa työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kiilto ja KiiltoClean kehittävät työturvallisuutta jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. Työntekijöiden asianmukainen suojautuminen, työpisteiden turvaohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet vähentävät kemikaalityöskentelyn riskejä. Työterveyshuolto tutkii säännöllisesti, ettei henkilöstö ole altistunut työssä käsiteltäville kemiallisille aineille. Ylin johto on situotunut myös työturvallisuuden eteenpäinviemiseen, esimerkkinä tästä ovat kahdesti vuodessa tehtävät ns. Safety Walk -kierrokset, joissa jalkaudutaan osastoille tarkastelemaan turvallisuus- ja siisteysasioita sekä keskustelemaan turvallisuudesta henkilöstön kanssa. Kiillossa kierroksia on tehty jo muutaman vuoden ajan, KiiltoCleanissa ne ovat suunnitteilla.

Molemmissa yrityksissä on annettu myös työergonomian koulutusta ja opastusta. Työsuojelu ja työterveyshuolto ovat organisoineet työtiloja ja -pisteitä työergonomian tukemiseksi.

Kiilto ja KiiltoClean kouluttavat henkilöstöä jatkuvasti turvallisiin käytänteisiin, ja muun muassa työturvallisuus- ja siisteysprojektit vievät kehitystä eteenpäin. Työntekijöitä kannustetaan aktiivisesti tekemään turvallisuushavaintoja ja -aloitteita. Tapaturmien raportointi ja niiden analyyttinen käsittely korjaustoimivelvoitteineen on ohjeistettu laatujärjestelmään.

Kiillossa RC-työsuojeluryhmä (Responsible Care) toimii henkilöstön ja työnantajan yhteisedustuksena työterveys- ja turvallisuusasioissa. Päätehtävä ryhmällä on ennakoivassa työsuojelussa ja työturvallisuuden kehittämisessä. Tuloksista raportoidaan Ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmälle sekä johtoryhmälle. KiiltoCleanissa Työturvallisuus-asiantuntijaryhmä käy läpi työturvallisuustapaukset ja vastaa oman vastuualueensa kehittämisestä. Ryhmä raportoi QEHS (Laatu Ympäristö Terveys Turvallisuus) -ohjausryhmälle.

Share