Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kemikaaliturvallisuus on osa tuotekehitystä

Työterveyslaitos tekee Kiillossa työhygieniamittauksen neljän vuoden välein. Yhteistyö on kuitenkin jatkuvaa, koska Kiillon kemian alan asiantuntemusta halutaan hyödyntää ja jakaa tarkastusten ulkopuolellakin. Kiilto levittää tietouttaan asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen.

– Kiillolla ei keskitytä suojaamaan vain omaa tehdasaluetta ja henkilöstöä, vaan kemikaaliturvallisuus ulottuu aina asiakkaisiin asti. Kiillon asiantuntijat tunnistavat riskit ja opastavat asiakkaitaan välttämään niitä, kertoo Työterveyslaitoksen erikoistutkija Milja Koponen.

– Kotimaisella Kiillolla on helposti tavoitettava ja laajaulotteinen asiakaspalvelu, joka opastaa tuotteen oikeaan ja turvalliseen käyttöön yksityiskohtia myöten – tarvittaessa paikan päällä. Myyntiedustajilla on merkittävä rooli asiakkaiden opastamisessa ja koulutuksessa.

Kiilto ottanut työntekijän työturvallisuuden osaksi tuotekehitystä ja teknistä kehitystä. Jokaista tuotetta kehitettäessä ja raaka-ainetta valittaessa mietitään aina ensin työntekijän työturvallisuutta ja mahdollista altistumisvaaraa – ja tästä ei tingitä.

– Vaaralliseksi luokitellun raaka-aineen tilalle pyritään aina löytämään vähemmän vaarallinen vaihtoehto. Mikäli sellaista ei löydy, pyritään luokitellun raaka-aineen käsittely tuotannossa tekemään mahdollisimman turvalliseksi joko teknisillä ratkaisuilla ja/tai suojainten käytöllä, selvittää Kiilto Oy:n tuotekehitystuen päällikkö Lilli Puntti.

Kiillossa on lisätty paljon mm. automaattisia annostelulaitteistoja ja tarkasteltu kohdepoistojen toimivuutta. Laasti- ja tasoitetehtaalla on parannettu yleisilman pölynpoistoa, mikä on vähentänyt työntekijöiden pölyaltistusta ja helpottanut työntekoa. Jokaisen työpisteen työkortissa määritellään yksityiskohtaisesti, mitä suojaimia tulee käyttää.

– Suojainten käyttöä valvotaan, mikä tosin tuntuu jo turhalta, sillä työntekijät ovat tiedostaneet suojainten käytön tarpeellisuuden ja osaavat jo vaatia niitä työtovereiltaankin, Puntti kertoo.

Kiillon oman kemikaaliturvallisuusjärjestelmän kannalta olennaista on pystyä selvittämään kaikkien raaka-ainekomponenttien luokitukset ja määrät. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa.

– Nämä tiedot auttavat meitä omien tuotteiden luokittelussa, mutta toisaalta ne antavat vastauksia myös hankaliin tilanteisiin, joissa asiakas on mahdollisesti altistunut jollekin kemikaalille, Puntti selvittää.

Työpaikan kemikaaliturvallisuus

  1. Hoida kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan kemikaaliluettelo kuntoon.
  2. Tarkista käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä olevasta altistumisskenaariosta, että työpaikan kemikaalin käyttö ja ilmoitetut olosuhteet täyttyvät.
  3. Tunnista työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä työntekijöiden altistuminen.
  4. Arvioi kemikaaliriskit ja aseta ne tärkeysjärjestykseen.
  5. Listaa ja toteuta tarvittavat toimenpiteet (ennaltaehkäisy ja torjunta)
  6. Varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus.
  7. Huolehdi jatkuvasta seurannasta.
Share