Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Henkilöstötutkimus kertoo työilmapiiristä

Kiillon ja KiiltoCleanin henkilöstötutkimuksen tulokset ovat säilyneet tasaisen positiivisina raportointijaksolla vuosina 2012–2014. Henkilöstön motivaatio on hyvä: suurin osa työntekijöistä kokee oman työnsä hyödylliseksi ja työpanoksensa yhtiön kannalta tärkeäksi. Työnantajan panostukset työhyvinvointiin, työkyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen heijastuvat tutkimuksissa positiivisesti – erityisesti hyvä työterveyshuolto on saanut myönteistä palautetta.

– Panostamme merkittävästi työhyvinvointiin, koska haluamme luoda sisäisesti vahvan ja ehjän työyhteisön. Se on arvokas asia. Henkilöstöstrategiamme tavoite on, että henkilöstö on motivoinutta, osaavaa ja tuloksekasta. Tällä on selkeä yhteys liiketaloudelliseen menestymiseen, toteaa Kiilto Family Oy:n HR Manager Antti Uski.

Tutkimus on myös henkilöstöjohtamisen kehittämisväline. Tulosten pohjalta jokainen osasto luo omat vuosittaiset kehittämisprojektinsa. HR Manager Uski seuraa projektien onnistumista ja raportoi niistä johtoryhmille. Projektit ovat käytännön työkaluja, joiden avulla varmistetaan jatkuva kehittyminen ja asioiden hyvä sujuminen työssä.


Henkilöstö viihtyy ja on sitotunut työhönsä

Kiillon ja KiiltoCleanin henkilöstötutkimuksista ilmenee, että työntekijät viihtyvät työssään. Henkilöstö on myös vahvasti sitoutunutta työhönsä ja työpaikkaansa. Tutkimuksen mukaan kaikkia työntekijöitä yhdistää näkemys siitä, että yritykset hoitavat yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa hyvin. Valtaosa on myös tyytyväisiä tasoon, jolla yritykset huolehtivat henkilöstön hyvinvoinnista.

Share