Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Hyödylliset ideat aloitteilla esiin

Aloitekäytäntö on yksi Kiillon ja KiiltoCleanin tavoista kannustaa koko henkilöstöä kehittämään yritysten toimintaa. Aloite voi olla mikä tahansa käytäntöjä koskeva ehdotus. Se voi kohdistua niin tuotteisiin ja tuotantoon kuin logistiikkaan, myyntiin, henkilöstöön tai taloustoimintoihin.

Tavoitteena on löytää ideoita, jotka parantavat työtulosta, kohentavat työoloja tai vähentävät kustannuksia. Työntekijät kirjaavat aloitteet intranetiin, minkä jälkeen ne arvioidaan. Käyttökelpoisimmat aloitteet toteutetaan ja niiden tekijät palkitaan.

Aloitteet tehostivat laasti- ja tasoitetehtaan tuotantoa

Kiilto palkitsi Kari Kankkusen ja Marko Jussilan laasti- ja tasoitetehtaan tuotannon tehostamisesta vuonna 2012. Kankkunen tutki, kuinka paljon aikaa kului tuotantoprosessin eri vaiheisiin. Hän huomasi, että tuotelaadun vaihto vei ison osan ajasta ja keksi, että tietyllä teknisellä muutoksella olisi mahdollista nopeuttaa vaihtoaikaa. Idea toteutettiin, ja laadunvaihtoaika lyheni 45 minuutista 22 minuuttiin. Kankkunen työskenteli tuolloin prosessiteknikkona, nyttemmin hän on valmistunut insinööriksi.

Tuotantotyöntekijä Jussila puolestaan kiinnitti huomioita tuotantoprosessin aikaisiin pakkausongelmiin, jotka aiheuttivat katkoksia pakkaamiseen. Laitteiden nopeutta säätämällä pakkaaminen saatiin sujuvaksi, nopeus parani ja kokonaistehokkuus kasvoi. Kaikkiaan laasti- ja tasoitetehtaan tuotanto tehostui 20 prosenttia vuonna 2012.

Share