Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Leadership-koulutuksella eväitä pitkäjänteiseen strategiasuunnitteluun

Kiilto käynnisti Itä-Euroopan kansainvälisten yhtiöidensä johdolle suunnatun Leadership-koulutuksen lokakuussa 2014. Idea koulutuksen järjestämiseen tuli toimitusjohtaja Antti OK Niemiseltä ja sen organisoi emoyhtiö Kiilto Family Oy:n HR Manager Antti Uski.

Koulutuksella halutaan luoda oivaltava ja keskusteleva ympäristö, jossa osallistujat voivat jakaa työhön liittyviä näkemyksiä ja saada uusia ideoita. Oman työn kehittämistä tukevat myös monipuoliset kurssitehtävät.

Koulutus on venäjänkielinen ja koostuu kolmesta kaksipäiväisestä moduulista. Ensimmäinen strategiaan ja talouteen liittyvä koulutusmoduuli pidettiin lokakuussa 2014 Helsingissä, kaksi seuraavaa järjestetään keväällä 2015 Tallinnassa. Koulutuksen järjestää Mercuri International Russia.

– Kävimme läpi omaa vastuualuettamme, sen nykytilannetta, tulevaisuutta ja kilpailutilannetta monipuolisten analyysimallien avulla. Jokainen laati taktiikkasuunnitelman ensi vuodelle, strategiasuunnitelman seuraavalle 3–5 vuodelle sekä määritteli pitkän aikavälin tavoitteet ja vision. Tällä kaikella korostettiin pitkäjänteisen suunnittelun merkitystä. Meidän työssämme säännöllinen analyyttinen tarkastelu strategian pohjaksi on äärimmäisen tärkeää, sillä markkinat, joilla toimimme, muuttuvat nopeasti, ja joka kerralla saamme varmasti uusia näkökulmia suunnittelu- ja johtamistyöhön, kertoo Kiilto Eestin toimitusjohtaja Tanel Lonks.

Share