Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Tulospalkkio kannustaa kehittämään toimintaa

Kiillon ja KiiltoCleanin henkilökunnan työpanoksen osuus yhtiöiden tuloksen syntymisessä on merkittävä. Henkilöstö vaikuttaa ratkaisevasti yritysten toiminnan tehokkuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä tätä kautta taloudelliseen tulokseen. Menestyvät yhtiöt puolestaan turvaavat työpaikan ja luovat mahdollisuuksia työntekijöiden ammatilliselle kehitykselle.

Mikäli Kiilto tai KiiltoClean henkilöstönsä avulla onnistuu saavuttamaan sellaisen taloudellisen tuloksen, joka ylittää asetetut minimitavoitteet, jaetaan siitä palkkiota henkilökunnalle. Menettelyllä pyritään tavoitteelliseen ja oikeudenmukaiseen yritysten johtamiseen. Samalla halutaan herättää kaikkien työntekijöiden aktiivinen kiinnostus tuloksen tekemiseen sekä myös oman ansiotason nostamiseen.

Share