Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kestävän liiketoiminnan näkökohdat

  • Toiminnan hallinta ja kehittäminen
  • Liiketoiminnan kasvu ja kehitys
  • Toimialaosaaminen
  • Kumppanuudet
  • Jaetun yhteisen arvon tuottaminen
  • Esimerkillisyys
  • Kotimaisuus – Suomessa ja kansainvälisesti

Kestävä liiketoiminta: Toimintaperiaatteet

Kiillon ja KiiltoCleanin liiketaloudellinen vakaus heijastuu myönteisinä taloudellisina ja toiminnallisina vaikutuksina niiden sisäisissä ja ulkoisissa toimintaympäristöissä ja sidosryhmäsuhteissa. Asiakkaiden ja oman henkilöstön ohella se ulottuu muuhun ympäröivään yhteiskuntaan, kärjessä omat toimipaikkakunnat ja opetusmaailma, laajemmin koko elinkeinoelämä, kansantalous ja kansalaishyvinvointi.

Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön

Kahdensuuntainen yhteistyö alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä eri asteiden oppilaitosten kanssa perustuu avoimeen ja luottamukselliseen vuoropuheluun, jossa tunnistetaan molempien osapuolten välittömät ja välilliset hyötynäkökohdat.

Lue lisää

Liiketoiminnan eettisyys

Kaikkien Kiilto Family -konserniin kuuluvien yritysten kestävä liiketoiminta perustuu kunkin toimintamaan lakeihin ja muihin säädöksiin, työehtosopimuksiin sekä hyvään hallintotapaan ja eettisiin toimintatapoihin.

Lue lisää

Asiantuntijaedustukset

Kiillolla ja KiiltoCleanilla on asiantuntijaedustuksia toimialoihinsa liittyvissä asiantuntija-, yhteistyö- ja edunvalvontaelimissä. Edustuksilla yhtiöt edistävät ja hyödyntävät tiedonvaihtoa molempien osapuolten osaamisen ja alan yleisen kehityksen vahvistamiseksi.

Lue lisää

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen

Taloudellinen vakaus, kannattavuus ja hallittu kasvu muodostavat perustan, jolle Kiilto ja KiiltoClean rakentavat toimintaansa kestäviä hyvinvointivaikutuksia.

Lue lisää

Vastuullisia tekoja

Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa

Kiilto Family -konserni perusti yhtiölakimiehen toimen vuonna 2014. Yhtiölakimies Satu Koivula on konsernin kaikkien yhtiöiden käytettävissä.

Lue lisää

Kesätyöstä valmiuksia ammattiin

Kiilto tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille monipuolisesti mahdollisuuksia tutustua työelämään, kemian alaan ja Kiiltoon yrityksenä. Yritys on aktiivisessa yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa.

Lue lisää

Tukea kulttuurille, urheilulle ja sosiaalisille hankkeille

Kiilto ja KiiltoClean ovat aktiivisesti mukana lähiympäristönsä arjessa. Yritykset tukevat erilaisin yhteistyösopimuksin kulttuuria, urheilua sekä sosiaalisia hankkeita.

Lue lisää

Kiilto sertifioi Venäjän tuotannon

Kiillolla on kaksi tuotantolaitosta Venäjällä paikallisia markkinoita varten: liimatehdas Ramenskoessa ja laasti- ja tasoitetehdas Malojaroslavetsissa. Pietari ja Moskova ovat Kiillolle merkittäviä markkina-alueita.

Lue lisää

KiiltoCleanin osaaminen on Venäjällä valtti

KiiltoClean valmistaa Luoteis-Venäjällä Pietarin lähellä sijaitsevassa Sertolovon kaupungissa nestemäisiä pesuaineita Venäjän ammattimarkkinoille. Tehtaan toiminta käynnistettiin vuonna 2004.

Lue lisää

Vastuulliset yhdessä

Kemianteollisuus: Kemia on kaiken takana ja kaikessa mukana

”On kiistaton tosiasia, että Kiilto asettui Suomen kemian kenttään ennakkoluulottomana edelläkävijänä jo 1990-luvun alussa. Kiilto ja KiiltoClean ovat järjestelmällisesti lähteneet mukaan hankkeisiin, joilla on kehitetty yritysten vastuullisuutta ja sen eri osa-alueita”, sanoo Kemianteollisuus Ry:n puheenjohtaja Timo Leppä.

Lue lisää

Turun kaupunki vie kemian alan yhteistyötä eteenpäin

”Turun seudulla on runsaasti kemian osaamista niin tutkimuslaitoksissa kuin yrityksissäkin. Viime aikoina eri osapuolten yhteistyö on vahvistunut ja onkin tärkeää, että korkeakoulut ja yritykset tekevät innovaatiotyötä yhdessä”, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell painottaa.

Lue lisää

Kiilto on ylpeästi lempääläläinen

”Kiilto on esimerkillisesti hoidettu ja kannattava perheyritys, joka on Lempäälän kunnan suurin teollinen työnantaja. Moni Kiiltolainen asuu Lempäälässä, ja he maksavat kunnallisveronsa Lempäälään”, Lempäälän kunnanjohtaja Olli Viitasaari kertoo.

Lue lisää

Tehdas tuo vakautta myös kunnalle

”KiiltoCleanin tehdas Hankasalmen Niemisjärvellä on toiminut pitkäjänteisesti ja vakiintuneesti. Olemme olleet tyytyväisiä siihen, että taloudellisesti ankarasta ajasta huolimatta KiiltoClean on pystynyt pitämään toimintansa vakaana”, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen toteaa.

Lue lisää

Gradu-työ ISO 26000 -standardista

KTM Susanna Saari selvitti pro gradu -työssään, miten ISO 26 000 -yhteiskuntavastuun standardin käyttöönotto näkyy Kiillon toiminnassa. Saari valitsi yhdessä Kiillon kanssa tutkimuskohteeksi kaksi standardin ydinaihetta: ihmisoikeudet ja yhteisön toimintaan osallistuminen ja kehittäminen.

Lue lisää

KiiltoClean talkoili lapsille leikkimökin

KiiltoClean rakensi keväällä 2013 leikkimökin Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen perhetalo Heidekenin pihaan. Rakennusprojekti oli osa yrityksen Vastuullisuutta hyvää tehden -kampanjaa.

Lue lisää

Työharjoittelu avaa ikkunan kemiaan

Kiilto tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille monipuolisesti mahdollisuuksia tutustua työelämään, kemian alaan ja Kiiltoon yrityksenä. Yritys on aktiivisessa yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa ja pyrkii lisäämään kiinnostusta kemian opiskeluun ja työskentelyyn kemian parissa.

Lue lisää
Share