Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Liiketoiminnan eettisyys

Kaikkien Kiilto Family -konserniin kuuluvien yritysten kestävä liiketoiminta perustuu kunkin toimintamaan lakeihin ja muihin säädöksiin, työehtosopimuksiin sekä hyvään hallintotapaan ja eettisiin toimintatapoihin. Yrityksissä tunnetaan keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteiskuntavastuun perusasiakirjat, aloitteet ja hankkeet, ja kunnioitetaan niiden mukaista toimintaa. IVY-maiden ja Ukrainan yhtiöissä niin kutsuttu White Book -ohjeistus tarkentaa toiminnan eettiset periaatteet.

Raportointikaudella yritykset vahvistivat juridisen osaamisen resurssejaan perustamalla yhtiölakimiehen toimen. Yhtiölakimies konsultoi koko konsernia lainopillisissa asioissa ja osallistuu eettisen toiminnan linjauksiin yhdessä johdon kanssa.

Konsernin yritykset maksavat verot toimintamaihinsa paikallisten säädösten mukaisesti. Korruptiota ei hyväksytä. Yritykset ovat myös ottaneet käyttöön kansainvälisen kauppakamarin antikorruptiolausekkeen, joka viestitetään paitsi omalle henkilöstölle, myös yhteistyökumppaneille muun muassa sopimusten teon yhteydessä.

Kiillon laatuperiaatteet toimivat eettisenä ohjenuorana Kiillon henkilöstölle. Laatuperiaatteissa painotetaan, että jokaisen Kiiltolaisen tulee olla työssään vastuullinen sekä edistää sisäisen ja ulkoisen ympäristön hyvinvointia. KiiltoCleanin toimintapolitiikka puolestaan tähtää siihen, että koko henkilöstö sitoutuu laadun, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden parantamiseen.

Share