Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön

Kahdensuuntainen yhteistyö alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä eri asteiden oppilaitosten kanssa perustuu avoimeen ja luottamukselliseen vuoropuheluun, jossa tunnistetaan molempien osapuolten välittömät ja välilliset hyötynäkökohdat. Yhteistyötä ohjaa myös kestävää kehitystä edistävien käytäntöjen löytäminen ja kehittäminen.

Kiilto ja KiiltoClean käyvät monitasoista vuoropuhelua vaikutuspiirissään olevien yhteisöjen tarpeista, hankkeista ja erityispiirteistä. Molemmilla yhtiöillä on aktiivinen keskustelukäytäntö toimintapaikkakuntiensa kunnallisjohdon kanssa. Keskustelut tarjoavat molemmille osapuolille arvokasta tietoa esimerkiksi kaavoituksen, logistiikan, toimintojen sijoittumisen sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön aloilta.

Säännöllisessä yhteistyössä alueellisten ympäristö-, työturvallisuus- ja pelastusviranomaisten kanssa valvotaan ja kehitetään tehtaiden ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia ja käytäntöjä ja kartutetaan molemmin puolin hyödyllistä tietoa. Kiinteä yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa edistää Kiillon ja KiiltoCleanin työvoimatarpeiden ja tarpeisiin sopivan työvoiman oikea-aikaista kohtaamista.

Oppilaitosyhteistyö on Kiillon ja KiiltoCleanin yksi näkyvä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun elementti. Se edistää, paitsi yhteistyön osapuolien, myös laajemmin koko toimialan osaamista vahvistaen samalla vastuullista työnantajamielikuvaa. Yhteistyö tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille työelämän kokemusta, ammatillista koulutusta tukevaa käytännön tietoa sekä ansiotuloa. Oppilaitokset kuulevat yritysten tutkimustyöhön tai muuhun toimintaan liittyvistä kehitystarpeista ja pystyvät huomioimaan ne koulutussuunnittelussaan ja -tarjonnassaan.

Oppilaitosyhteistyöhön sisältyy myös Kiillon ja KiiltoCleanin omien asiantuntijoiden luennointi ja muu tiedollinen konsultointi oppilaitoksissa. Tämänkaltainen osaamisen vaihto edistää näin sekä kemian toimialan että siihen kohdistuvan kiinnostuksen ja siihen tarvittavan opetuksen kehitystä.

Oppilaitosyhteistyön lisäksi harjoittelu-, oppisopimus- ja työelämään tutustumispaikkoja tarjotaan erilaisiin työvoimapoliittisiin koulutusohjelmiin liittyen, sekä ns. siirtymätyöpaikkoja osana työelämään kuntoutumista.

Share