Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Toimitusjohtajan katsaus

Kiilto kasvaa vakaasti ja vastuullisesti

Antti OK Nieminen, Kiilto Oy:n toimitusjohtaja

Taloudellinen vakaus on Kiillolle tärkeää. Terve tuloksenteko mahdollistaa yrityksemme pitkäjänteisen kehittämisen ja uudet investoinnit vaikeissakin taloudellisissa suhdanteissa. Asiakkaillemme ja henkilöstöllemme toimintamme vakaus merkitsee luotettavuutta ja jatkuvuutta. Painotamme taloudellisen vastuun merkitystä myös kansainvälisissä toimintaympäristöissämme, vaikka se merkitsisikin hitaampaa kasvua. Haemme kasvua erityisesti ulkomailta. Viennin merkitys lisääntyy jatkuvasti, mikä edellyttää resurssien riittävää suuntaamista ulkomaiden tytäryhtiöiden tukemiseen. Vahvistamme tätä prosessia muun muassa organisatorisilla muutoksilla. Olemme selvittäneet vientimaissamme yritysostojen mahdollisuutta. Mikäli ostot toteutuvat, ne luovat meille kasvun potentiaalia, mutta lisäävät myös haasteitamme. Visiomme mukaisesti tavoittelemme markkinajohtajuutta tämänhetkisillä toiminta-alueillamme. Suomessa olemme markkinajohtajia rakentamisen tuotteissa ja teollisuusliimoissa sekä valimojen käyttämissä furaanihartseissa, ja teemme paljon työtä tämän aseman säilyttämiseksi. Muissa toimintamaissamme markkinajohtajuuteen on vielä matkaa. Markkina-aseman vahvistaminen vaatii toimialallamme pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Suomessa olemme toimineet kohta sata vuotta, vientimaissamme pisimmillään jo lähes 30 vuoden ajan. Koska visiomme yltää vuoteen 2080 asti, voimme edetä rauhallisesti ja varmistaa matkan varrella, että suunta on oikea.

Tutkimus ja tuotekehitys kasvun moottorina

Nykyisellä liiketoiminta-alueellamme on haastavaa löytää uusia kasvun toimialoja tai tuoteryhmiä, mutta etsimme niitä aktiivisesti oman tuotekehityksen ja tutkimus- ja oppilaitosyhteistyön avulla. Esimerkkinä tästä voisi mainita vuonna 2014 aloittamamme diplomityöprojektin, jossa tutkitaan erilaisia palonestoaineita. Tulevaisuudessa niiden markkinat voivat nousta tärkeiksi muun muassa puukerrostalojen rakentamisen myötä.

Paikallinen tuotanto venäjän toiminnan vahvuus

Pääkasvualueellamme Venäjällä meillä on kaksi tuotantolaitosta, jotka ovatkin ainoat ulkomaiset tehtaamme. Paikallisen tuotannon avulla olemme pystyneet pitämään toiminnan siellä vakaana vientirajoituksista ja valuuttamuutoksista huolimatta. Pitkän aikavälin ydinkysymys Venäjällä on, kuinka maan poliittinen ja taloudellinen tilanne kehittyvät. Jatkuuko aiempi, länsimaisuudelle ja länsimaiselle teknologialle avautumisen tie vai sulkeutuuko maa sisäänpäin? Uskon vakaasti, että vuonna 2014 alkaneet ongelmat ovat väliaikaisia. Seuraamme tietysti jatkuvasti tilannetta ja reagoimme sen mukaisesti.

Ympäristön ja turvallisuuden merkitys korostuvat

Ympäristöasiat ovat olleet toimintamme keskiössä jo pitkään ja niiden painoarvo kasvaa erityisesti ilmastonmuutoksen myötä. Kaikkien kemian alan yritysten tulee jatkuvasti ja kasvavasti kiinnittää huomiota ympäristöstä huolehtimiseen. Myös turvallisuusvastuumme on suuri. Meidän tulee varmistaa tuotteiden turvallisuus alkaen valmistusvaiheesta loppukäyttöön saakka. Tuotteiden valmistuksessa olemme esimerkiksi minimoineet liuottimien ja haitallisten aineiden käytön. Loppukäyttäjän turvallisuutta varmistamme huolehtimalla tuote- ja käyttötietojen kattavuudesta ja tarkkuudesta. Lisäksi laajamittainen tuotekoulutuksemme ja –neuvontamme opastaa tuotteiden turvalliseen käyttöön. Koulutamme Suomessa tällä hetkellä noin 5 000 henkilöä vuosittain. Tulevaisuudessa panostamme tuotteiden käyttökoulutukseen vielä nykyistäkin enemmän muun muassa sähköisen eKiilto-koulutusohjelmamme avulla. Kemian alan toimijat vaihtavat ympäristö- ja turvallisuusasioissa aktiivisesti näkemyksiä ja tietoja keskenään muun muassa asiantuntijatapaamisten, benchmarking-käytäntöjen ja yhteisten indikaattorien raportointien muodossa. Näin voidaan yhdessä tavoitella yhä parempia käytäntöjä. Vaikka Kiilto on pieni toimija kansainvälisten kemian yritysten joukossa, se ei estä meitä kuulumasta kansainväliseen parhaimmistoon toimintamme tietyillä osa-alueilla. Kemian alan turvallisuuskäytännöt ovat yksi näistä osa-alueista.

Share