Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Tunnusluvut

Kiilto Oy seuraa yritysvastuunsa toteutumista usealla numeerisella mittarilla niin ympäristö- ja turvallisuusvastuun kuin sosiaalisenkin vastuun saralla. Indikaattorit ja tavoitteet sisältyvät yrityksen vuosistrategioihin, laatu-, ympäristö- ja turvallisuustason seurantaan ja kehitysprojekteihin, ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa sekä ympäristö-, turvallisuus- ja työhyvinvointiorganisaatioissa.


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Kiilto Oy:n materiaalivirrat 2012–2016

(Tuotantolaitokset Lempäälässä)

Kiilto: Tuotteet

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Liuottimien käyttö tuotevalmistuksessa pienemmäksi

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Kaikkien ympäristö- ja turvallisuusluokiteltujen tuotteiden myynnin kasvattaminen

Kiilto: Pakkaukset

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Pakkausjätteen vähentäminen omissa raaka-aineostoissa

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Asiakkaille aiheutuvan tuotepakkausjätteen määrän vähentäminen

Kiilto: Energiankulutus

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Energiankäytön tehostaminen

Lämmön tuottamisessa hyödynnetään ilmastoinnin lämmöntalteenottojärjestelmiä ja prosessien lauhdevesiä. Prosessien jäähdytyksessä hyödynnetään kylmää ulkoilmaa. Sähkönkulutusta pienentää mm. taajuusmuuttajien käyttö pumppujen, sekoittajien ja puhaltimien ohjauksessa sekä sekoitus- ja pumppausaikojen optimointi. Raportointikauden mittavin selvitys- ja parannushanke oli teollisuuden energia-analyysi.

Kiilto: Jätteet

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Jätemäärän pienentäminen

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Vaarallisen jätteen määrän rajoittaminen vallitsevaan tasoon

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta pienemmäksi

Kiilto: Kuljetukset

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Nollatason säilyttäminen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä onnettomuuksissa.

Raportointijaksolla ei ole onnettomuuksia. Vuosina 2015 ja 2016 ei onnettomuuksia.

Tavoite 2012-2014:
VAK-onnettomuuksia 0 kpl/vuosi.

Tavoite 2015-2017:
Tavoite ennallaan.

Vaarallisten aineiden kuljetukset, osuus kaikista kuljetuksista

Muut ympäristö- ja tuoteturvallisuuteen liittyvät  tunnusluvut

Kiilto: Uusien (alle kolme vuotta vanhojen) tuotteiden osuus koko Kiillon tuotemyynnistä

Kiilto: Asiakasreklamaatioiden keskimääräinen käsittelyaika

Kiilto: Toimitustäsmällisyys

Kiilto: Asiakaskoulutukset


Henkilöstö ja työolosuhteet

Kiilto: Työtapaturmat

Päämäärä: Nollatason saavuttaminen

Päämäärä: Nollatason saavuttaminen

Päämäärä: Vertailutason alittaminen

Päämäärä: Mahdollisimman pitkän tapaturmattoman jakson saavuttaminen

Raportointikauden pisin tapaturmaton jakso oli 478 päivää (9.10.2012–29.1.2014). Vuonna 2015 tapaturmattomia päiviä oli 365. Historian pisin tapaturmaton jakso oli 549 päivää (26.8.2014–26.2.2016).

Kiilto ja KiiltoClean: Työhyvinvointi

Päämäärä: Työhyvinvoinnin edistäminen

Päämäärä: Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen

Kiilto: Tulipalot

Päämäärä: 0-tason säilyttäminen

Kiillossa oli vuonna 2013 yksi ja vuonna 2014 yksi tulipalon kriteerit täyttävä tilanne. Vuosina 2015 ja 2016 ei ollut tulipaloja.

Kiilto ja KiiltoClean: Henkilöstö

Kiilto ja KiiltoClean: Vanhempainvapaata käyttäneet

Kiilto: Muut henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvät tunnusluvut

Kiilto: Turvallisuushavainnot

Kiilto ja KiiltoClean: Ympäristö- ja turvallisuusaiheiset koulutukset

Kiilto ja KiiltoClean: Henkilöstön tekemät aloitteet

Kiilto ja KiiltoClean: palkitut aloitteet

Kiilto ja KiiltoClean: Kuntotestauksiin osallistuneet

Kiilto ja KiiltoClean: Aktiivisen työpaikan sertifiointi


Kestävä liiketoiminta

Kiilto ja KiiltoClean: Kesätyöntekijät (hlö/v)

Share