Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Konsernijohtajan katsaus

Aidon vastuullisuuden näkee ja tuntee

Erkki Solja, CEO, Kiilto Family Oy

Toiminnan pitkäjänteisyys, vakaus ja kasvollinen omistajuus ovat hyvä kasvualusta yhteisiin tavoitteisiin pyrkivälle ja tiiviille työyhteisölle. Silloin työntekijä omaksuu vaivattomasti yrityksen kulttuurin ja toimintatavat ja ottaa vastuuta oman työnsä kehittämisestä. On olennaista, että jokainen sisäistää yrityksen tavoitteet ja vastuulliset toimintatavat ja toteuttaa niitä – parhaimmillaan omalla persoonallisella värityksellään. Monipuolisuus synnyttää uusia näkemyksiä ja tuo todellista lisäarvoa yrityksen toimintaan.

Konsernimme yrityksissä vastuullisuus kanavoituu hienosti ja kattavasti työntekijöidemme kautta. Uskon, että jokainen ihminen haluaa toimia oikein ja hyvin. Jokaisella on kyky ajatella, nähdä ja ymmärtää. Omassa työssä on laajalti vapaus tehdä vastuullisia valintoja. Kun tarjoamme tähän mahdollisuuden, työn tekemisessä itseohjautuvuus ja vastuullisuus kasvavat luontevasti oikeisiin mittoihin.

Vastuullisen toiminnan edistäminen ei lopu koskaan. Riittävän tason määrittämisessä tulisi kuitenkin olla liikkumatilaa. Tällä hetkellä Suomessa käytetään huomattava määrä byrokratiaa ja energiaa vastuullisuuden tason terävöittämiseen. Olisi tärkeää tavoitella tason nostoa myös globaalisti, alihankintaketjujen kaikissa vaiheissa. Yritys ei voi pilkkoa vastuullisuuttaan irrallisiin osiin, vaan kyse on kokonaisvastuusta, koko toiminnan laadusta. Sen tulee olla niin selkeää ja läpinäkyvää, että tuotetta ostavan, työpaikkaa hakevan tai tietoa tarvitsevan on helppo itse arvioida, mikä yritys on riittävän vastuullinen yhteistyökumppaniksi. Raportoitavan tiedon tulee olla riittävää, peilata olennaisia asioita ja olla todennettavissa.

Toimintaympäristö on myös itseään korjaava: jos yritys seikkailee heikoilla jäillä tai osoittaa piittaamattomuutta, se leimautuu ja hyytyy. Suomessa olemme jo melko lähellä tätä läpinäkyvyyden astetta, ja yhteiskunnan kokonaisvaltainen digitalisoituminen vauhdittaa kehitystä entisestään.

Pelkkä lainsäädännön noudattaminen ei vielä riitä. Yritykseen kohdistuu useilta tahoilta odotuksia, joihin sen pitää pystyä vastaamaan. Kun vastuullisuus on aidosti sisäänrakennettua, sitä ei tarvitse erikseen alleviivata. Se näkyy ja tuntuu yrityksen kaikissa toiminnoissa ja kanssakäymisessä, ja seuraa yleistä kehitystä. Se on monia käsin koskettelemattomia asioita, pienistä osista syntyvä kokonaisuus. Kiilto Family -konsernin yhtiöissä vastuullisuudella on aito, oikea merkitys.

Share