Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

KiiltoClean: Yritysvastuun olennaisuuksien tunnistaminen

KiiltoCleanin yritysvastuun keskeiset näkökohdat esitellään tässä raportissa. KiiltoCleanissa on kuusi vastuullisuusryhmää, joiden tehtävänä on kehittää yritysvastuutoimintaa. Ryhmien kokoonpanot varmistavat, että toiminta kattaa jokaisen liiketoiminta-alueen. Ryhmät tunnistavat kehityskohteet, asettavat omille toiminta-alueilleen tavoitteet, laativat suunnitelmat niihin pääsemiseksi sekä keräävät ja raportoivat sovitut indikaattorit. Vastuullisuusryhmien toiminta limittyy RC-toimintaan ja sen periaatteisiin.

Vastuullisuusryhmiä ohjaa QEHS (Laatu, Ympäristö, Terveys ja Turvallisuus) -ohjausryhmä, joka koostuu vastuullisuusryhmien puheenjohtajista ja johtoryhmästä. Johtoryhmä informoi hallitusta keskeisistä yritysvastuun aihepiiriin kuuluvista asioista. KiiltoClean seuraa olennaisia näkökohtia ja analysoi edellisenä vuonna saavutetut tulokset indikaattorien, sisäisten auditointien, johdon katselmusten, prosessikatselmusten, riskinarviointien ja poikkeamaraportointien avulla.

Näillä menettelytavoilla varmistetaan, että KiiltoCleanin olennaiset yhteiskuntavastuun näkökohdat on tunnistettu, niitä valvotaan ja ne huomioidaan strategioissa, päätöksissä ja tavoitteissa.

Share