Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

KiiltoCleanin toimintapolitiikka

KiiltoCleanin missio on olla ”Puhtautta luomassa” ja sen toteuttamista ohjaavat toimintaperiaatteemme ovat:

  • Asiakastarpeiden täyttäminen
  • Halu saada aikaan ja menestyä
  • Vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa
  • Tahto uudistua ja kehittyä
  • Yhdessä tekeminen ja toisten arvostaminen/ kunnioittaminen

Kehitämme tuotteitamme, tuotantoprosessejamme ja toimintatapojamme soveltaen parasta teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja asiantuntemusta. Sitoudumme ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme ympäristölle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa. Päämäärämme on ehkäistä osaltamme ympäristön pilaantumista sekä vammojen syntymistä ja työstä johtuvaa terveyden heikentymistä.

KiiltoClean asettaa vuosittain tavoitteita merkittävimmiksi tunnistamilleen ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusnäkökohdille sekä seuraa niiden toteutumista.

Ympäristövaikutusten painopistealueita ovat materiaali-  ja energiatehokkuus. Kemikaaliturvallisuus, tapaturmatiheys ja sairauspoissaolot ovat keskeisiä näkökohtia työterveys- ja turvallisuusasioissa. KiiltoClean noudattaa kulloinkin voimassa olevaa ympäristö- ja TTT -lainsäädäntöä (TTT = työ, terveys ja turvallisuus) sekä muita toimintaamme koskevia määräyksiä ja vaatimuksia.

KiiltoClean on mukana kemianteollisuuden omaehtoisessa Responsible Care – Vastuu huomisesta -ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmassa. Lisäksi KiiltoClean noudattaa kansainvälisen kauppakamarin, ICC:n, elinkeinoelämän peruskirjaa kestävän kehityksen aikaansaamiseksi.

Olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa tavarantoimittajien, asiakkaiden,  kemianteollisuuden eri organisaatioiden sekä viranomaisten kanssa.

Henkilöstön sitoutumista laadun, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden parantamiseen edistämme koulutuksella, panostamalla turvallisiin toimintatapoihin sekä vastuullisuusryhmätoiminnalla. Ympäristön ja työturvallisuuden vastuullinen huomioiminen on koko henkilöstön luonnollinen, päivittäinen toimintatapa.

Toimintapolitiikkamme on julkinen ja koko henkilöstöä sitova. Edellytämme myös raaka-ainetoimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme samojen periaatteiden noudattamista

Share