Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Toimitusjohtajan katsaus

Vastuullisuustyö tukee KiiltoCleanin kannattavaa kasvua

Kari Vainio, KiiltoClean Oy:n toimitusjohtaja

Olemme viime vuosien aikana pystyneet parantamaan tulostamme. Olemme pärjänneet hyvin, joskin tulemme vaatimaan itseltämme vielä enemmän.

Kasvun turvaaminen on edellyttänyt meiltä myös joidenkin toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Keskitimme logistiikkapalvelut Raisioon. Tämä on parantanut sekä kuljetusten kustannustehokkuutta että niiden ympäristökuormituksen pienenemistä. Myös asiakkaiden kannalta järjestely on aiempaa parempi: he saavat kaikki tuotteiden tilaamiseen liittyvät palvelut samasta pisteestä. Olemme muuttaneet myös joiltakin osin organisaatiomalliamme tukemaan kannattavan kasvun strategiaamme. Selkiytimme vastuualueita ja tehtävänjakoja.

Vaikka yleisen taloudellisen tilanteen vaisuus ja kysynnän heikentyminen on jossain määrin rajoittanut kasvumahdollisuuksia, tämä ei kuitenkaan estä meitä etenemästä. Meillä on oma strateginen suuntamme, omat liiketaloudelliset tavoitteemme ja oma käytännön tekemisemme. Kun onnistumme näissä, kannattava kasvu on mahdollista haasteellisessakin toimintaympäristössä. Yhtenä kasvun väylänä selvitämme myös yritysostojen mahdollisuuksia.

Vastuullisuustyö on olennaista kannattavan kasvun strategiamme kannalta. Vastuullisuuden painopisteemme ovat ympäristö- ja tuoteturvallisuus, ihmisten hyvinvointi ja tuloksellinen liiketoiminta. Nämä kaikki ovat toimintamme keskiössä ja kaikille osa-alueille on määritelty selkeät tavoitteet. Vastuullisuustyötämme vie konkreettisesti eteenpäin kuusi vastuullisuusryhmää. Ryhmät, yhdessä yrityksen johdon kanssa, määrittävät vuosittaiset tavoitteet ja ne toimet, joiden avulla tavoitteisiin päästään.

Asiakkaat ovat vastuullisuuden peili

Asiakkaamme ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita KiiltoCleanin vastuullisuusperiaatteiden toteutumisesta käytännössä. Asiakkaat ovat meille peili, joka antaa suoraa palautetta siitä, koetaanko meidät vastuullisena toimijana vai ei. Avoimuus ja läpinäkyvyys on vastuullisessa yritystoiminnassa keskeistä. Ihmisten täytyy voida luottaa siihen, että se mitä yritys sanoo, on totta. Kotimaisuuden ja paikallisuuden arvostus on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Tämä on luonnollisesti meille myönteinen suunta, joka luo pohjaa kasvavalle ja kannattavalle liiketoiminalle.

Kemikaalien turvallisuus kiinnostaa kuluttajia ja se herättää myös paljon keskustelua. On tärkeää, että julkinen keskustelu perustuu tosiasioihin. Tämän vuoksi niin KiiltoCleanin kuin muidenkin alan yritysten tulee tarjota tutkimuksin todennettua ja avointa tietoa kemikaalien ja kuluttajatuotteiden ominaisuuksista. Alan yritysten keskeinen velvollisuus onkin huolehtia sekä prosessien että tuotteiden käytön turvallisuudesta. KiiltoClean kiinnittääkin erityistä huomiota tuotteisiin liittyviin tietoihin ja ohjeisiin, jotta sekä kuluttajilla että ammattilaisilla on käytössään ajantasaista ja oikeaa tietoa tuotteidemme turvallisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Share