Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Tunnusluvut

KiiltoClean Oy:n yritysvastuun päämäärät ja tavoitteet johdetaan sertifioidun laatujärjestelmän indikaattoriseurannasta.


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

KiiltoClean Oy:n materiaalivirrat 2012–2016

(Tuotantolaitokset Turussa ja Hankasalmella)

KiiltoClean: Tuotteet

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä:
Joutsenmerkkituotteiden myyntiosuuden pysyminen vallitsevalla tasolla

Tavoite 2012-2014:
Joutsenmerkkituotteiden europerustaisen myynnin osuus tuoteryhmien kokonaismyynnistä vähintään ennallaan.

Tavoite 2015-2017:
Tavoite ennallaan.

Kodin puhdistus- ja hoitoaineet

Henkilöhygienia

Keittiöhygienia

Tuoteryhmän määritys ja nimi on muuttunut edellisestä raportointikaudesta.

Ammattisiivous

Kahden avaintuoteryhmän osalta seurataan myös Joutsenmerkkituotteiden volyymiperustaista myyntiosuutta tuoteryhmien kokonaismyynnistä.

Kodin puhdistus- ja hoitoaineet

Tavoite 2015-2014:
Joutsenmerkkituotteiden osuus vähintään 50%.
Tavoite 2015-2017:
Vallitsevan tason säilyttäminen

Ammattisiivous

Tavoite 2015-2014:
Joutsenmerkkituotteiden osuus vähintään 65%.
Tavoite 2015-2017:
Vallitsevan tason säilyttäminen

KiiltoCleanin Joutsenmerkkituotteiden volyymiperustainen myynnin osuus vastaavan tuoteryhmän kokonaismyynnistä

KiiltoClean: Energiankulutus

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä: Energiankäytön tehostaminen

KiiltoClean: Vedenkulutus

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä:
Jäteveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta pienemmäksi

Lisäksi uusi päämäärä:  Vedenkulutuksen tehostaminen

KiiltoClean: Jätteet

Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärä:
Jätemäärän pienentäminen

Loppusijoitettavan jätteen osuus tuotannosta

Hyötykäytettävän jätteen osuus tuotannosta

Loppusijoitettavan vaarallisen jätteen osuus tuotannosta

Muut ympäristö- ja tuoteturvallisuuteen liittyvät tunnusluvut

KiiltoClean: Asiakaskoulutukset

KiiltoClean: Asiakasreklamaatioiden keskimääräinen käsittelyaika

KiiltoClean: Toimitustäsmällisyys


Henkilöstö ja työolosuhteet

KiiltoClean: Työtapaturmat

Päämäärä: Nollatason saavuttaminen

Päämäärä: Vertailutason alittaminen

Uusi päämäärä: Mahdollisimman pitkän tapaturmattoman jakson saavuttaminen

Kiilto ja KiiltoClean: Työhyvinvointi

Päämäärä: Työhyvinvoinnin edistäminen

Päämäärä: Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen

KiiltoClean: Tulipalot

Päämäärä: 0-tason säilyttäminen

KiiltoCleanissa ei ole raportointijaksolla tulipaloja.

 

Kiilto ja KiiltoClean: Henkilöstö

Kiilto ja KiiltoClean: Vanhempainvapaata käyttäneet

KiiltoClean: Muut henkilöstöön ja työolosuhteisiin liittyvät tunnusluvut

Kiilto ja KiiltoClean: Ympäristö- ja turvallisuusaiheiset koulutukset

Kiilto ja KiiltoClean: Henkilöstön tekemät aloitteet

Kiilto ja KiiltoClean: Palkitut aloitteet

Kiilto ja KiiltoClean: Kuntotestauksiin osallistuneet

Kiilto ja KiiltoClean: Aktiivisen työpaikan sertifiointi


Kestävä liiketoiminta

Kiilto ja KiiltoClean: Kesätyöntekijät (hlö/v)

Share