Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Sidosryhmätoiminta

Palkitsevaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Monipuoliset vuoropuhelukäytännöt auttavat Kiiltoa ja KiiltoCleania kehittämään vastuullisia toimintatapoja ja kokonaislaadun hallintaa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kiilto ja KiiltoClean käyvät suunnitelmallista ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa useiden vuorovaikutuskanavien kautta. Vuoropuhelun avulla yritykset pystyvät kehittämään tuotteitaan, palveluitaan ja muita toimintojaan mahdollisimman hyvin sidosryhmien odotuksia vastaaviksi. Yritykset odottavat myös yhteistyökumppaneiltaan vastuullisuuden huomioivia toimintatapoja. Vuoropuhelu luo osaltaan edellytyksiä sille, että sidosryhmät pystyvät täyttämään omat vastuullisuustavoitteensa.

Sidosryhmien odotusten tunnistaminen ja niihin vastaaminen on oleellinen osa vastuullisuutta. Kiilto ja KiiltoClean keräävät tietoa niin yritysasiakkaiden kuin kuluttajienkin odotuksista muun muassa asiakaskyselyillä ja kuluttajatutkimuksilla. Myös henkilökohtaiset asiakas- ja koulutuskohtaamiset ovat tärkeitä tiedon keräämisen ja jakamisen kanavia. Kiilto ja  KiiltoClean mittaavat asiakastyytyväisyyttä useilla sisäisillä tunnusluvuilla, kuten reklamaatioiden määrällä ja asiakaspalautteiden vastaamisnopeudella.

Vuosittaiset kehityskeskustelut ovat keskeinen väline henkilöstön odotusten ja tarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi henkilöstötutkimukset selvittävät työntekijöiden hyvinvointia, työssä jaksamista sekä odotuksia työnantajaa kohtaan.

Sidosryhmien odotuksiin vastaamiselle sekä Kiillon ja KiiltoCleanin omille tavoitteille sidosryhmien suhteen on määritetty  tunnuslukuja, joiden kehittymistä seurataan aiheyhteyksiin liittyvässä työskentelyssä ja raportoinneissa, strategiatarkasteluissa sekä prosessi- ja johdon katselmuksissa. Yhteydenpitomenettelyt kuvataan laatujärjestelmän ohjeistuksissa ja toiminto- ja prosessikuvauksissa.

  • Kiillon ja KiiltoCleanin ensisijaiset sidosryhmät ovat asiakkaat, henkilöstö, yhteiskuntaa edustavat tahot, raaka-aineiden toimittajat sekä omistajat.
  • Yritykset ovat määrittäneet sidosryhmänsä soveltamalla ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 26000 -standardien ohjeistuksia ja näkökulmia.
  • Sidosryhmät on tunnistettu liiketoiminnan ja sitä kuvaavien ydin- ja tukiprosessien sekä johtamisjärjestelmän perusteella.
Share