Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat

Olennaiset ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat Kiillon ja KiiltoCleanin liiketoiminnassa liittyvät kemikaalien, energian ja veden käyttöön, prosessien sivutuotteisiin sekä raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksiin. Ympäristö- ja tuoteturvallisuusosiossa kuvataan näistä aiheutuvia vaikutuksia, niitä mittaavia tunnuslukuja ja niihin kohdistuvia hallintatoimia.


Ympäristö- ja tuoteturvallisuus: Toimintaperiaatteet

Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteita suunnitellaan, kehitetään ja valmistetaan Suomessa. Tuotekehityksen lähtökohtana on suomalaisten olosuhteiden ja käyttöympäristön hyvä tuntemus. Jokaisen uuden tuotteen kehitykseen kytkeytyy asiakkaan määrittämien toiminnallisten ominaisuuksien lisäksi aina kiinteästi myös ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien huomiointi. Asiakas voi luottaa siihen, että hän saa toimintavarman, käyttäjälle ja ympäristölle mahdollisimman turvallisen kokonaisratkaisun. Vastuullisuus raaka-ainevalinnoissa ja tuotantoprosesseissa varmistaa myös tuotteen valmistajan ja valmistusympäristön turvallisuuden. Monipuolisella yhteistyöllä vastuullisuutta kehitetään ja vahvistetaan läpi koko toimitusketjun.

Kemianteollisuus käsittelee ja tuottaa aineita, joihin liittyy ympäristö- ja turvallisuusvaikutuksia. Kiilto ja KiiltoClean ovat sitoutuneet näiden vaikutusten minimointiin toiminnassaan. Ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien huomiointi on vastuunottoa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista. Se on myös omaa riskienhallintaa ja toimitus- ja kilpailukyvyn turvaamista. Asiakkaalle oleellista on vastuullinen tuotekehitys: se takaa teknisesti, toiminnallisesti ja ekologisesti kestävät ja kilpailukykyiset tuotteet.

REACH ja kemikaalilainsäädäntö ovat toiminnan selkäranka

Kemikaalilainsäädäntö ohjaa tiukasti Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaa. Molemmat yritykset seuraavat tarkasti kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia kuten luvanvaraisuutta ja mahdollisia kieltoja.

Lue lisää

Kemianteollisuus näyttää suuntaa

Kemian alan toimijoilla on vahva yhteistyöverkosto, jonka avulla edistetään ympäristö- ja tuotevastuuta ja kehitetään niitä tukevia käytänteitä.

Lue lisää

Vastuullisuutta tuotteen koko elinkaaren ajan

Ympäristö- ja turvallisuusvastuu kattaa Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteiden elinkaaren tuotekehityksestä raaka-aine- ja pakkausvalintoihin, tuotantoon, jakeluun, käyttöön sekä pakkauksen ja tuotejäämien hävittämiseen asti.

Lue lisää

Hankintaketjujen arviointia kehitetään

Kiillon ja KiiltoCleanin tuotekehitys tekee tiivistä yhteistyötä osto-osaston kanssa. Uudet raaka-ainehankinnat kumpuavat tuotekehityksen tarpeista, mutta päätökset tilauksista tehdään yhdessä ostajien kanssa.

Lue lisää

Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista

Ympäristö- ja turvallisuusriskeihin varautuminen on ennakoivaa vastuun kantamista, josta hyötyvät ennen kaikkea yrityksen työntekijät sekä toimintaympäristön asukkaat.

Lue lisää

Vastuullisia tekoja

Päivittäistä työtä kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi

Kiilto ja KiiltoClean tekevät päivittäin työtä sen eteen, että tuotteet ovat turvallisia käyttää ja niiden tiedot ja merkinnät ovat lakien ja asetusten mukaiset.

Lue lisää

Pakkausmerkinnät – tietopankki tuotteen ominaisuuksista

Käyttöohjeen lisäksi pakkausmerkinnät antavat paljon tietoa tuotteiden sisällöstä, alkuperästä, ominaisuuksista sekä niiden käytöstä ja hävittämisestä.

Lue lisää

Värikkään vihreä jälki

KiiltoClean selvitti vuonna 2013 nestemäisen pyykinpesuaineensa Serto Kirjon hiilijalanjäljen. Kyseessä on ensimmäinen tuote, jonka hiilijalanjäljen KiiltoClean on avannut. Pilottitutkimus paljasti – ei niin kovin yllättävästi – että pyykinpesuaineen suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät kotona.

Lue lisää

Materiaalitehokkuuden katselmus tuotti uudenlaisen ympäristöselosteen

Kemianteollisuus ry valitsi Kiillon pilottiyritykseksi selvityksessään, kuinka materiaalikatselmusmalli soveltuu kemian prosessien analysointiin. Motiva Oy:n kehittämää materiaalitehokkuuden työkalua on aiemmin hyödynnetty rakennus- ja elintarviketeollisuudessa.

Lue lisää

Tutkimusyhteistyö avaa oven tulevaisuuteen

Tutkimusyhteistyö on Kiillolle ja KiiltoCleanille olennainen väylä vahvistaa ja syventää omaa osaamistaan ja samalla laajemmin vaikuttaa teknologian kehittämiseen ja hyvien toimintatapojen edistämiseen. Tärkeimpiä tieteellisiä kumppaneita ovat Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi. Tutkimukset rahoittaa useimmiten teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.

Lue lisää

Yli 10 000 koulutettavaa

KiiltoClean kouluttaa vuosittain lähes 10 000 siivouksen ja puhtaanapidon ammattilaista tuotteiden oikeaan käyttöön. Kiillon koulutuksiin puolestaan osallistuu lähes 4000 rakennusalan ammattilaista, suunnittelijaa ja myyjää.

Lue lisää

Kuluttaja kysyy verkossa… ja rakentaja puhelimessa

Verkkosivut ja sosiaalinen media tarjoavat mahdollisuuden suoraan palautteeseen. Siellä voidaan vastata kuluttajia askarruttaviin kysymyksiin sekä opastaa heitä käyttämään Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteita tehokkaasti ja turvallisesti. Suurin osa KiiltoCleanin kuluttajakysymyksistä tulee verkkosivujen lomakkeiden
kautta.

Lue lisää

Vastuulliset yhdessä

Ekokem: Muovit kiertoon!

Ekokem on Kiillon materiaalien kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoituksen kumppani. Vuonna 2010 solmitun kokonaisvaltaisen jätteenhuoltosopimuksen jälkeen Kiillolta ei ole mennyt enää lainkaan jätettä kaatopaikalle.

Lue lisää

Rolls-Royce: Kemikaaliriskit minimiin potkurilaitteiden valmistuksessa

Kansainvälinen Rolls-Royce-monialayhtiö tuottaa korkean osaamisen laitteita kuten lentokone- ja laivamoottoreita sekä laivalaitteita. Merenkulkuvälineiden taustalla on vahvaa suomalaista tietotaitoa: Rauman tehdas on maailman johtava azimuth-tyyppisten potkurilaitteiden valmistaja.

Lue lisää

Mami: Laatua ja lähiruokaa

Huippuravintolassa siisteys on elinehto ja hygienia puoli ruokaa. Turkulainen Mami suosii lähiruokaa ja paikallisia tavarantoimittajia, koska omistajien mukaan on tärkeää pitää yllä varsinaissuomalaista elinkeinoelämää.

Lue lisää

Rautakesko: Tuotteen turvallisuus on asiakaspalvelua

Keskon rautakaupat, K-raudat ja Rautiat, myyvät Kiillon tuotteita rakentajille, urakoitsijoille ja rakennusteollisuudelle. Jotta asumiseen ja työskentelyyn tarkoitetut tilat ovat tarkoituksenmukaisia ja turvallisia, Kiilto huolehtii tuotteidensa käytettävyydestä ja turvallisuudesta monin eri tavoin.

Lue lisää

TAYS: Pesuneste auttaa sairaalabakteerin torjunnassa

Joskus uuden tuotteen kehittäminen saa alkunsa suoraan asiakkaan aloitteesta. Keväällä 2013 Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoi tarpeistaan tapaamisessa KiiltoCleanilla.

Lue lisää

Porkka Finland: Kylmäketju kestää

Karibianmerellä, lämpimän auringon alla, seilaa maailman toiseksi suurin loistoristeilijä MS Quantum of the Seas. Aluksen sisuksissa piilee suomalaista kylmäteknologiaa: laivalla käytettävät elintarvikkeet viilenevät Porkka Finland Oy:n suunnittelemissa ja valmistamissa kylmälaitteissa.

Lue lisää

Ponsse: Tuotekehitys ratkaisi liimamassahaasteen

Suomalainen metsäkonevalmistaja Ponsse ja Kiilto osoittivat, että haasteet voitetaan yhteistyöllä. Kun yritykset pyrkivät samaan päämäärään, on ratkaisu pitävä, kestävä ja ympäristöystävällinen.

Lue lisää

Valio: Puhdas ympäristö – puhdas maito

Hygienia ja tuotteen laatu, niistä Valio ei tingi. Samalla yritys pyrkii kehittämään myös entistä ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia tapoja tuottaa maitotuotteita hyvässä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa.

Lue lisää

TTY: Opinnäytetyö, joka ei jää pöytälaatikkoon

Turvallisuustekniikan opiskelija Tero Järvenpää on yksi monista Kiilto Oy:n korkeakouluharjoittelijoista. Järvenpää aloitti syksyllä 2014 Tampereen teknillisessä yliopistossa diplomityön, jonka avulla Kiilto voi päivittää liimojen elintarvikehyväksynnän nykyisen EU-lainsäädännön tasolle.

Lue lisää
Share