Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Hankintaketjujen arviointia kehitetään

Kiilto ja KiiltoClean edellyttävät raaka-ainetoimittajilta samoja tai vastaavia laatu- ja vastuullisuusperiaatteita, joita ne itse noudattavat. Mahdollisuuksien mukaan hankinnoissa huomioidaan myös hankintaketjun kestävyyttä edistävässä Together for Sustainability (TfS) -ohjelmassa mukana olevat toimijat. Kiillon osto-osasto selvittää uusien raaka-ainetoimittajien taustat ja jo olemassa oleville toimittajille tehdään mahdollisuuksien mukaan arviointikäyntejä. Kumppaneiden arviointimenettelyjä kehitetään jatkuvasti. KiiltoCleanilla on käytössä toimittajien pisteytysjärjestelmä, joka otetaan myös Kiillossa käyttöön vuoden 2015 aikana.

Kiillon ja KiiltoCleanin tuotekehitys tekee tiivistä yhteistyötä osto-osaston kanssa. Uudet raaka-ainehankinnat kumpuavat tuotekehityksen tarpeista, mutta päätökset tilauksista tehdään yhdessä ostajien kanssa. Tuotteen on oltava toimiva, ympäristöystävällinen ja turvallinen sekä hinnaltaan kilpailukykyinen.

Lyhyillä hankintaketjuilla minimoidaan kuljetuskustannuksia ja -päästöjä ja tuotteen alkuperä on helpompi selvittää. Kiilto ja KiiltoClean tiedostavat, että hankintaketjun hallinta on asia, johon kiinnitetään erityistä huomiota. Yritykset työskentelevät johdonmukaisesti sen eteen, että kuluttaja voi saada tietoa tuotteiden alkuperästä luotettavasti.

Hyvä toimittajayhteistyö on oleellinen elementti Kiillon ja KiiltoCleanin asiakkaiden tarpeiden täyttämisessä. Toimittajalta saadaan tietoa ja materiaaleja optimaalista tuoteratkaisua varten. Toimittajien kyvykkyyttä seurataan aktiivisesti koko ajan, ja vuoden lopussa erillisenä kokoavana arviointina, johon osallistuu kulloinkin raaka-aineen vastuuostajan lisäksi muita edustajia ostosta, tavaran vastaanotosta, tuotekehityksestä, tuotannosta ja markkinoinnista.

Share