Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kemianteollisuus näyttää suuntaa

Kemian alan toimijoilla on vahva yhteistyöverkosto, jonka avulla edistetään ympäristö- ja tuotevastuuta ja kehitetään niitä tukevia käytänteitä. Kiilto ja KiiltoClean ovat sitoutuneita kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care (RC)– ohjelmaan, joka on teollisuuden pitkäikäisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma.

Responsible Care -ohjelman periaatteiden mukaisesti Kiilto ja KiiltoClean pyrkivät määrätietoisesti parantamaan toiminnan ja suorituskyvyn tasoa prosessiturvallisuudessa, jätehuollossa, päästöissä, kuljetuksissa ja tuoteturvallisuudessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa. Yritykset seuraavat tavoitteiden toteutumista ohjelman asettamien mittareiden avulla.

Responsible Care on antanut eväitä Kiillon vastuulliselle toiminnalle jo vuodesta 1992. KiiltoClean on noudattanut RC-ohjelman periaatteita vuodesta 2003 lähtien, KiiltoCleaniin yhdistetty Turun tehdas (aiemmin Farmos) jo vuodesta 1994 lähtien.

Kemian ratkaisujen avulla luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Kiilto ja KiiltoClean ovat tutkineet biopohjaisten raaka-aineiden käyttömahdollisuutta. Yritykset ovat osallistuneet Työ- ja elinkeinoministeriön, Ympäristöministeriön sekä Maa- ja metsätalousministeriön yhteiseen, Kemesta ry:n koordinoimaan biopohjaisia tuotteita koskevan standardin valmistelutyöhön.

Share