Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

REACH ja kemikaalilainsäädäntö ovat toiminnan selkäranka

Kemikaalilainsäädäntö ohjaa tiukasti Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaa. Molemmat yritykset seuraavat tarkasti kemikaaleihin liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia kuten luvanvaraisuutta ja mahdollisia kieltoja. Ennakoiminen on tärkeää, jotta tuotteet sekä niiden merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajantasaisia.

Tärkeä kemianteollisuuden lainsäädännön väline on REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), eli Euroopan unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelyistä. Kemikaalien jatkokäyttäjinä Kiillon ja KiiltoCleanin tehtävä on varmistaa, että toimittajat ovat rekisteröineet käytettävät raaka-aineet Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämään yhteiseurooppalaiseen rekisteriin. Rekisteri-ilmoitukseen liittyy aineiden vaaraominaisuuksien ja käytöstä aiheutuvien riskien arviointi sekä turvalliseen käyttöön ohjaavien merkintätietojen antaminen.

Raportointijakson aikana kemikaalilainsäädäntöön on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat Kiillon ja KiiltoCleanin toimintaan. Kemikaalien luokitusta koskevan CLP-muutoksen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, Kemikaalien luokitus, merkintä ja pakkaaminen) siirtymäaika päättyy vuoden 2015 kesäkuussa. Sen jälkeen kaikki Kiillon ja KiiltoCleanin tuotteiden etiketit ovat uuden luokitusjärjestelmän mukaisia. Luokitusmuutos on teettänyt paljon työtä
molemmissa yrityksissä.

Myös SVHC-lista (Substances of Very High Concern, erityistä huolta aiheuttavat aineet) on jatkuvassa seurannassa. Euroopan kemikaaliviraston ylläpitämälle listalle nostetaan aineita, jotka ovat tulevaisuudessa luvanvaraisia. Kiilto ja KiiltoClean pyrkivät kuitenkin poistamaan nämä aineet mahdollisimman aikaisin omasta tuotannosta ja korvaamaan ne toisilla raaka-aineilla.

Share