Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista

Ympäristö- ja turvallisuusriskeihin varautuminen on ennakoivaa vastuun kantamista, josta hyötyvät ennen kaikkea yrityksen työntekijät sekä toimintaympäristön asukkaat. Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuuteen kuuluu huolenpito niin ulkoisen kuin sisäisen toimintaympäristön hyvinvoinnista. Tätä varmistavat lukuisat tekniset ja turvallisuusratkaisut, ohjeistukset, koulutukset ja harjoitukset sekä koko henkilöstön sitoutuminen turvallisuusajatteluun. Kummassakin yrityksessä toimii talon sisäisiä asiantuntijaryhmiä, jotka oman toimensa ohella koordinoivat ja kehittävät ympäristö- ja turvallisuustyöskentelyä.

Yritykset kuvaavat työpiste- ja prosessitarkkuudella toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinnan riskinarvioinneissa ja turvallisuusselvityksissä, jotka katselmoidaan säännöllisesti. Raaka-aineiden turvallinen kuljetus ja käsittely sekä muutosten hallinta ja poikkeamista raportointi on tarkoin ohjeistettu. Vaaratilanteiden varalta harjoitellaan säännöllisesti.

Jatkuva riskien arviointi, muutosten systemaattinen hallinta ja ihmisten asenne ovat tärkeitä tekijöitä turvallisen työympäristön saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Share