Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Ansiokas esimiestyö motivoi työntekijää

Hyvä esimies tukee työntekijän henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa sovittuihin työsuorituksiin. Kiillon ja KiiltoCleanin esimiehet sitoutuvat kehittymään myös itse, samalla kun alaisensakin. Esimiestyön kehittymistä seurataan henkilöstötutkimusten tulosten sekä tavoite- ja kehityskeskustelun avulla. Valmennukset ja koulutusohjelmat antavat käytännön eväitä työhön.

Kiillossa ja KiiltoCleanissa panostetaan huolelliseen ja suunnitelmalliseen perehdyttämiseen, jotta varmistetaan menestyksekäs alku uuden työntekijän liittymiselle työyhteisöön. Yrityksillä on yksityiskohtaiset perehdytysohjelmat ja niihin vielä työpistekohtaiset sovellukset. Tuotannossa on lisäksi erikseen nimetyt työhönperehdyttäjät.

Koko henkilöstö on säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä. Tavoite- ja kehityskeskusteluilla on tärkeä rooli alaisen ja esimiehen välisen yhteistyösuhteen lujittajana. Keskustelut käydään aina alkuvuodesta ja niiden seurantakeskustelut kesän loppuun mennessä. Myös työntekijän työkyky, motivaatio ja koettu hyvinvointi varmistetaan tavoite- ja kehityskeskustelussa.

Share