Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kuuleminen ja vaikuttaminen

Kehityskeskustelujen ohella henkilöstön ja työnantajan vuoropuhelua tapahtuu päivittäisen työnteon muodossa ja työhön liittyvissä yhteisissä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa.

Kokoavina tiedonvaihtotapahtumina KiiltoClean Oy:ssä järjestetään neljä kertaa vuodessa yritysjohdon ja henkilöstön info- ja keskustelutilaisuuksia ja Kiilto Oy:ssä kaksi kertaa vuodessa Mitä kuuluu Kiilto? -tilaisuudet. Näissä tilaisuuksissa tarkastellaan yrityksen talous- ja työhyvinvointitilannetta ja muita ajankohtaisia asioita.

Henkilöstöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tuoda esiin omalta kannaltaan merkityksellisiä asioita sekä parannusehdotuksia.

Share