Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Pelastusharjoitus kouluttaa riskitilanteisiin

KiiltoClean järjesti syksyllä 2014 Turun tehdasalueella pelastusharjoituksen yhdessä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Harjoituksen suunnitteluprosessi käynnistyi jo alkuvuodesta KiiltoCleanin tuotanto- ja turvallisuuspäällikkö Tapio Katajamäen toimesta.

Harjoituksessa KiiltoCleanin tuotantotiloissa aiheutettiin fiktiivinen kemikaalivuoto. Tapahtumien seurauksena liuostehtaalla sekä toimistotiloissa annettiin yleishälytys ja tuotantotyöntekijät ja toimihenkilöt evakuoitiin työpisteiltään kokoontumisasemalle.

Pelastustoimen johtoryhmä kartoitti tilanteen ja laati toimintasuunnitelman yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. KiiltoCleanin ensiapuryhmä kokoontui ja harjoitteli toimintaansa tapahtumien edetessä. Kun tilanne oli ohi, järjestettiin kokoustilassa pelastusharjoituksen loppukatsaus. Tilaisuudessa käytiin läpi pelastusharjoituksen kulku pääpiirteittäin videoiden sekä valokuvien avulla. Henkilökunnalle järjestettiin jälkeenpäin myös palautekeskustelutilaisuus, jossa kerrattiin tapahtumien kulkua sekä pohdittiin yhdessä sitä, miten toimintaa kriisitilanteessa voidaan kehittää tulevaisuudessa edelleen.

Harjoituksen avulla KiiltoClean testasi organisaationsa toimintaa kriisitilanteessa. Harjoituksessa havainnoitiin erityisesti sitä, kuinka viestit kulkevat niin sisäisesti kuin median suuntaankin. Samalla pelastuslaitos pääsi kokeilemaan kemikaaliorganisaationsa toimivuutta, joten harjoitus toimi heillekin oppitilanteena.

Pelastusharjoituksen tuloksena KiiltoCleanissa parannettiin erityisesti sisäisen viestinnän käytäntöjä kriisitilanteessa. Harjoitus on yksi osa KiiltoCleanin jatkuvaa turvallisuustyötä. Yritys opastaa henkilöstöään turvallisiin työtapoihin säännöllisellä koulutuksella. Henkilöstön turvallisuusopas -julkaisu on tiivistetty käytännön työkalu siihen, miten työpisteillä toimitaan ja kenelle tulee viestiä, mikäli työntekijä havaitsee puutteita työturvallisuudessa. Oppaasta selviää myös, mitä hätätilanteissa tulee tehdä.

Share