Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Taloudellisen lisäarvon jakautuminen sidosryhmille

Taloudellinen vakaus, kannattavuus ja hallittu kasvu muodostavat perustan, jolle Kiilto ja KiiltoClean rakentavat toimintaansa kestäviä hyvinvointivaikutuksia. Yritysten innovatiivinen, kilpailukykyinen, tehokas ja kannattava toiminta luo taloudellista lisäarvoa, jolla on oleellinen vaikutus niin yhtiöiden ja niiden yhteistyötahojen kuin lähiyhteisöjen ja yhteiskunnankin suorituskykyyn, hyvinvointiin ja kehittymiseen.

KATSAUSKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET
Kiilto on saanut katsauskaudella tukea ELY-keskukselta Teollisuuden energia-analyysiin 13 000 euroa sekä Materiaalitehokkuustutkimukseen 10 000 euroa. Lisäksi TEKES on myöntänyt Kiillolle tukea tutkimukseen katsauskaudella yhteensä 693 000 euroa. Vuonna 2012 KiiltoClean sai 11 000 euroa energiatukea ELY-keskukselta energiaselvityksen tekemiseen. Samana vuonna KiiltoClean oli mukana Tekesin isossa sairaalahankkeessa, josta KiiltoCleanille syntyneistä kustannuksista korvattiin 50 %, korvaus maksettiin hanketta koordinoivalle yritykselle.

Share