Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kemia on kaiken takana ja kaikessa mukana

Timo Leppä, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja

”On kiistaton tosiasia, että Kiilto asettui Suomen kemian kenttään ennakkoluulottomana edelläkävijänä jo 1990-luvun alussa. Kiilto ja KiiltoClean ovat järjestelmällisesti lähteneet mukaan hankkeisiin, joilla on kehitetty yritysten vastuullisuutta ja sen eri osa-alueita – viimeisimmäksi energia- ja materiaalitehokkuutta sekä työturvallisuutta.

Kiillon ja KiiltoCleanin nopeus ja ketteryys rakentavat niitä valmiuksia, joita kemian alan globaalissa kilpailussa tarvitaan. Edellä kulkeminen luo ajattelutavan, joka on keskeisen tärkeää kilpailussa. Aloite otetaan omiin käsiin, ja se hyvä, joka löydetään, otetaan käyttöön heti.

Kiilto on ollut alusta asti kehittämässä kansainvälistä ja omaehtoista Responsible Care -ohjelmaa, jossa kemian teollisuus vähentää päästöjä, lisää työturvallisuutta sekä edistää materiaali- ja energiatehokkuutta.

Kemia on harvoin otsikoissa, mutta se on kaikessa mukana ja kaiken takana. Kemianteollisuuden liikevaihto vuodessa on noin 25 miljardia euroa. Se vastaa 25 prosenttia Suomen teollisuustuotannosta ja 25 prosenttia Suomen viennistä. Tällä vientiosuudella kemianteollisuus on Suomen suurin vientiteollisuusala.

Kemianteollisuudella on äärimmäisen tärkeä rooli suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja mahdollistamisessa. Työllistämme Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä. Kemianteollisuuden tehdas-, tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit vuosittain ovat noin miljardi euroa. Ainoastaan kemianteollisuus on kyennyt nousemaan vuoden 2008 finanssikriisistä sitä edeltäneelle tasolle ja reilusti ylikin.

Tämä siksi, että asiakaskuntamme on monimuotoinen. Toimitamme palveluita, tuotteita ja raaka-aineita kaikille muille teollisuuden aloille. Jos jollakin menee hetkellisesti vähän huonommin, jollain toisella alalla menee paremmin. Tämän lisäksi palvelemme yhteiskuntaa ja julkista sektoria, joka ei voi aina seurata suhdanteita. Vedenpuhdistusta, sairaalakaasuja ja lääkkeitä tarvitaan aina. Kolmas tukijalkamme on kuluttajatuotteet koteihin ja vaikkapa rakentamiseen, joista Kiillolla ja KiiltoCleanillä on vankka ja innovatiivinen ote.

Innovatiivinen tuotekehitys takaa kilpailukyvyn

Kemianteollisuus rakentaa kestävään kehitykseen pohjaavaa yhteiskuntaa. Tähän meillä on Suomessa erittäin hyvä mahdollisuus. Kemia on kehittyvä luonnontiede, jossa innovoitavaa riittää. Suomen tie on osaamispohjaisen teollisuuden rakentaminen. Kiinalaiset ovat kymmenessä vuodessa kaapanneet Euroopan kärkisijan kemianteollisuudessa. Ei voi ajatella, että kyllä tässä on aikaa sopeutua ja muuttua. Meidän pitää olla suunnitelmallisesti nopeita ja oppia reagoimaan nopeasti.

Vastaus on innovatiivisuuden kasvattaminen, eli tutkimuksella ja tuotekehityksellä tulee olla riittävän suuri paino. Kiilto ja KiiltoClean ovat ymmärtäneet tämän jo aikaa sitten ja pitäneet mittavan tuotekehityksensä tiukasti kotimaassa. Tutkimuksen lisäksi osaamista tarvitaan markkinointiin, myyntiin ja liikkeenjohtoon, jotta innovaatiot voidaan kaupallistaa.

Tuotteen hankkiminen ei ole enää maailmanmarkkinoilla ongelmallista, ja hintakilpailu on kova. Tuotteiden erot luotettavuuden ja palvelun suhteen ovat sen sijaan kasvaneet. Suomalaisten kemian yritysten kannattaakin keskittyä tekemään mahdollisimman vaikeita asioita, joissa kilpailu käydään osaamis-, palvelu- ja luotettavuuspohjaisesti.

Kemikaaliturvallisuus on juuri tätä. Se on palvelu, jonka tuottaminen vaatii huippuosaamista. Kemianteollisuus haluaa turvallisen ympäristön samalla tavalla kuin muukin yhteiskunta. Kemikaaliturvallisuudesta on muodostunut kilpailuvaltti. Kaikkiin pohjoismaihin on muodostunut kulttuuri, jossa turvallisuusnäkökulmat ovat hyvin luontaisia. Täällä kunnioitetaan viranomaisten asettamia rajoja.

Kemianteollisuudessa on jo pitkään ajateltu, etteivät yhteiskunnan asettamat vaatimukset riitä, on edettävä pidemmälle. Jo 25 vuotta sitten alkanut Responsible Care –ohjelma on toiminut erinomaisesti. Meille on kertynyt paljon tietoa siitä, miten ympäristöpäästöt ovat vähentyneet, kuinka energiankäyttö suhteessa tuotantoon on vähentynyt, kuinka paljon vesijalanjälkemme on pienentynyt tai kuinka työturvallisuus on parantunut. Nolla työtapaturmaa vuodessa on ainoa oikea tavoite. Kemianteollisuuden päämääränä on myös olla työhyvinvoinnissa Suomen paras toimiala vuonna 2020.”

Share