Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Työharjoittelu avaa ikkunan kemiaan

Kiilto tarjoaa koululaisille ja opiskelijoille monipuolisesti mahdollisuuksia tutustua työelämään, kemian alaan ja Kiiltoon yrityksenä. Yritys on aktiivisessa yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa ja pyrkii lisäämään kiinnostusta kemian opiskeluun ja työskentelyyn kemian parissa. Opintoja tukevia tutkimusprojekteja ja työharjoittelujaksoja tarjotaan erityisesti kemian ja tekniikan opiskelijoille, mutta myös muille opintosuunnille.

Varhaisimmillaan jo peruskouluikäinen saa mahdollisuuden tutustua työelämään Kiillossa TET-harjoittelun muodossa. Työharjoittelu ja yrityksen toimintatapoihin tutustuminen johtavat monen kohdalla myös varsinaiseen työpaikkaan Kiillon leivissä.

Oppilaitosyhteistyötä luonnehtii sekä fyysinen läheisyys että erityisosaaminen.

Raportointijaksolla 2012–2014 Kiilto on tarjonnut työelämään tutustumis- tai harjoittelupaikan vuosittain 30–40 nuorelle.

– Meille oppilaitosyhteistyö on tärkeä osa yhteiskunnallista vastuuta. Se innostaa nuoria opiskelemaan, antaa konkreettisen kuvan työelämästä, auttaa heitä ymmärtämän kemian alan merkityksen ja mahdollistaa käytännön taitojen harjoittelun. Opiskelijaharjoittelun välityksellä myös alan koulutukseen kulkee hyödyllistä tietoa käytännön sovelluksista ja osaamiseen liittyvistä tarpeista. Oppilaitosyhteistyö on meille myös keino saada osaavaa työvoimaa. Harjoittelut ovat meille rekrytointien pääkanava, kertoo Kiilto Oy:n tuotekehitystuen päällikkö Lilli Puntti.

– Harjoittelijan tai kesätyöläisen ensimmäinen työpiste tuotannon puolella on tyypillisesti pakkaamo, josta on mahdollista myöhemmin edetä valmistukseen ja tuotekehitykseen. Koska opiskelijat hakeutuvat meille itse, he ovat yleensä varsin kiinnostuneita alasta. Harjoittelun aikana he voivat punnita, kiinnostaako kemianteollisuus ja Kiilto työnantajana. Sitä kautta saamme motivoituneita tekijöitä taloon. Tästä yhteistyöstä on meille apua myös ruuhkahuipputilanteissa, jolloin talon jo ennestään tuntevia opiskelijoita saadaan nopeasti projektiluontoiseksi lisätyövoimaksi, sanoo Kiilto Oy:n valmistuspäällikkö Keijo Salomäki.

OPPILAITOSYHTEISTYÖN MUOTOJA KIILLOSSA:

  • Peruskoulut: TET-harjoittelu, Tutustu työelämään ja tienaa -kampanja, tutustumiskäynnit, kummikoulutoiminta
  • Lukiot: tutustumiskäynnit, kemian alan stipendit kummikouluille, kesätyöt
  • Ammattioppilaitokset: harjoittelu, näyttökokeet, kesätyöt
  • Ammattikorkeakoulut: harjoittelu, kesätyöt, opinnäytetyöt
  • Korkeakoulut ja yliopistot: harjoittelu, kesätyöt, opinnäytetyöt, tutkimusyhteistyö
Share