Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Tukea kulttuurille, urheilulle ja sosiaalisille hankkeille

Kiilto ja KiiltoClean ovat aktiivisesti mukana lähiympäristönsä arjessa. Yritykset tukevat erilaisin yhteistyösopimuksin kulttuuria, urheilua sekä sosiaalisia hankkeita.

Tuki voi olla rahallista, materiaalista tai tiedollista. Kohteiden valinnassa vaikuttaa suoran avuntarpeen lisäksi kumppanin oma tavoitteellisuus ja sitoutuneisuus sekä tukityön laajempi yhteiskunnallinen merkitys.

Yhteistyösopimuksilla edistetään valittujen lajien ja niiden edustajien sekä hyvien hankkeiden toteutusta, tunnettuutta ja kehittymistä. Pitempikestoisten yhteistyösopimusten lisäksi yhtiöt ovat mukana monissa kertaluonteisissa tapahtumissa.

Vastuullisuutta hyvää tehden -kampanjat

Kiilto ja KiiltoClean toteuttavat vuosittain Vastuullisuutta hyvää tehden -kampanjan toimintapaikkakunnillaan. Kampanjan avustuskohteet ovat yleensä käytännön projekteja kuten paikallisen vanhustyökeskuksen pihamaan kunnostus, siivouskoulutus kaupunkilähetyksen nuorille tai lentopallokentän rakentaminen kuntalaisten käyttöön.

Yritykset organisoivat projektit ja kustantavat niihin tarvittavat materiaalit. Osallistumalla konkreettiseen kunnostus- tai rakentamistyöhön myös jokainen henkilöstön jäsen voi antaa oman panoksensa avustushankkeeseen.

Share