Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Selaa Vastuussa 2015 -raportin näköisversiota (yllä) tai kokoa ja tulosta oma raportti.

Responsible – Corporate Responsibility Report 2015 available here in English

Vastuussa-raportti

Kiilto ja KiiltoClean raportoivat yritysvastuustaan kolmen vuoden välein Vastuussa-raportissa. Näillä sivuilla on vuoden 2015 Vastuussa-yritysvastuuraportin sisältämää tietoa vuosilta 2012-2014 sekä päivitettyä infografiikkaa tunnusluvuista vuodelta 2015.


Vastuuraportointi

Raportointikuvaus

Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n toiminta perustuu sidosryhmien ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Siksi olemme halunneet tuoda sidosryhmät kiinteäksi osaksi tätä yritysvastuun raporttia ja saada heidän äänensä kuuluviin.

Lue lisää

Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta

Kiillon ja KiiltoCleanin liiketoiminnan ydin on ratkaisujen tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin, tavoitteena olla asiakkaalle alan paras kumppani.

Lue lisää

Sidosryhmätoiminta

Monipuoliset vuoropuhelukäytännöt auttavat Kiiltoa ja KiiltoCleania kehittämään vastuullisia toimintatapoja ja kokonaislaadun hallintaa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Kiillon olennaisuuskysely

Kiilto selvitti marraskuussa 2014 asiakaskyselyllä, kuinka olennaisia Kiillon yritysvastuun piirteet ja vastuullisen toiminnan ilmentymät ovat asiakkaiden oman toiminnan kannalta. Lisäksi asiakkaat saivat arvioida Kiillon vastuuviestinnän toteutusta.

Lue lisää

KiiltoCleanin bränditutkimus

KiiltoClean seuraa brändiensä kehitystä vuosittain toteutettavalla kuluttajatutkimuksella. Vuoden 2014 tutkimuksen mukaan vartalon ja kasvojen puhdistukseen kehitetty Erisan tunnetaan neljänneksi parhaiten heti kansainvälisten kosmetiikkajättien vanavedessä.

Lue lisää

GRI-sisältövertailu

Vastuussa-raportti seuraa Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston raportointiperiaatteita soveltaen pääosin ohjeiston perustasoa (Core level).

Lue lisää

ISO 26000 -kartoitus

Vastuussa-raportti kattaa tarkoituksenmukaisella tarkkuudella ISO 26000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet.

Lue lisää

Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuusviestinnän polku

Yhtiöiden vastuullisuusviestinnän juuret ulottuvat 1990-luvun alkuvuosiin.

Lue lisää

Kokoa oma raporttisi

Sivustolta on mahdollisuus koostaa oma raportti Vastuussa 2015 -raportin sisällöstä.

Lue lisää

Aiemmat Vastuussa-raportit

Tutustu Kiillon ja KiiltoCleanin aiemmin julkaisemiin yritysvastuuraportteihin.

Lue lisää

Kiilto: organisaatio

Organisaatiokuvaus

Kiilto Oy on vuonna 1919 perustettu, kemianteollisuuden tuotteita valmistava suomalainen perheyritys. Yhtiön liiketoimintaa on liimojen ja niihin läheisesti liittyvien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi.

Lue lisää

Toimitusjohtajan katsaus

”Taloudellinen vakaus on Kiillolle tärkeää. Terve tuloksenteko mahdollistaa yrityksemme pitkäjänteisen kehittämisen ja uudet investoinnit vaikeissakin taloudellisissa suhdanteissa”, Kiilto Oy:n toimitusjohtaja Antti OK Nieminen toteaa.

Lue lisää

Toimintajärjestelmät ja standardit

Yritysvastuu on osa Kiillon toimintaperiaatteita, organisaatiokulttuuria, strategioita ja päivittäistä toimintaa. Vastuullisuus on Kiillossa keskeinen ja välttämätön osa laatua.

Lue lisää

Olennaisuuksien tunnistaminen

Sisäisistä asiantuntijavastuuhenkilöistä koostuva ympäristö- ja turvallisuusvastuuryhmä (YTVR) arvioi Kiillon yritysvastuun olennaisuuksia ja niiden merkittävyyttä ja toteutumista.

Lue lisää

Tunnusluvut

Kiilto Oy seuraa yritysvastuunsa toteutumista usealla numeerisella mittarilla niin ympäristö- ja turvallisuusvastuun kuin sosiaalisenkin vastuun saralla.

Lue lisää

Laatuperiaatteet

Kiillon laatuperiaatteet toimivat eettisenä ohjenuorana Kiillon henkilöstölle. Laatuperiaatteissa painotetaan, että jokaisen Kiiltolaisen tulee olla työssään vastuullinen sekä edistää sisäisen ja ulkoisen ympäristön hyvinvointia.

Lue lisää

KiiltoClean: organisaatio

Organisaatiokuvaus

KiiltoClean Oy on Kiilto Family -konserniin kuuluva, johtava suomalainen puhtaus- ja hygieniaratkaisujen toimittaja ja kansainvälisesti vahva toimija. KiiltoClean kehittää ja valmistaa helppokäyttöisiä ja turvallisia kotimaisia tuotteita.

Lue lisää

Toimitusjohtajan katsaus

”Olemme viime vuosien aikana pystyneet parantamaan tulostamme. Olemme pärjänneet hyvin, joskin tulemme vaatimaan itseltämme vielä enemmän”, sanoo KiiltoClean Oy:n toimitusjohtaja Kari Vainio.

Lue lisää

Toimintajärjestelmät ja standardit

KiiltoCleanin toiminnot on sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän mukaan. Sertifioitu OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ohjaa työterveyden ja turvallisuuden johtamista.

Lue lisää

Olennaisuuksien tunnistaminen

KiiltoCleanissa on kuusi vastuullisuusryhmää, joiden tehtävänä on kehittää yritysvastuutoimintaa. Ryhmien kokoonpanot varmistavat, että toiminta kattaa jokaisen liiketoiminta-alueen.

Lue lisää

Tunnusluvut

KiiltoClean Oy:n yritysvastuun päämäärät ja tavoitteet johdetaan sertifioidun laatujärjestelmän indikaattoriseurannasta.

Lue lisää

Toimintapolitiikka

KiiltoCleanin toimintapolitiikka tähtää siihen, että koko henkilöstö sitoutuu laadun, ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden parantamiseen.

Lue lisää

Kiilto Family: organisaatio

Organisaatiokuvaus

Kiilto Family -konsernin tarina alkaa vuodesta 1919, jolloin perustettiin Kiilto Oy. Tänään Kiilto Family -perheessä toimii seitsemän eri toimialojen yhtiötä tytäryhtiöineen kymmenessä eri maassa.

Lue lisää

Konsernijohtajan katsaus

”Toiminnan pitkäjänteisyys, vakaus ja kasvollinen omistajuus ovat hyvä kasvualusta yhteisiin tavoitteisiin pyrkivälle ja tiiviille työyhteisölle”, sanoo Kiilto Family Oy:n CEO Erkki Solja.

Lue lisää
Share