Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

GRI-sisältövertailu

Vastuussa-raportti seuraa Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston raportointiperiaatteita soveltaen pääosin ohjeiston perustasoa (Core level), joiltakin osin kuitenkin (esim. hallinto) huomattavasti perustason vaatimuksia laajemmin.

GRI G4 -ohjeiston Erityinen perussisältö (Specific standard disclosures) raportoidaan sekä Kiillolle että KiiltoCleanille olennaisten seikkojen osalta.

Raportoitu
Raportoitu osittain

 

Tunnus-
luku
  Sisältyy Kiilto Oy KiiltoClean Oy Lisätiedot
  Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet, olennaisuuksien arviointi Toimitusjohtajan katsaus, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Kiilto: Toimintajärjestelmät ja standardit, Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen, Sidosryhmätoiminta, Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista Toimitusjohtajan katsaus, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, KiiltoClean: Toimintajärjestelmät ja standardit, KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen, Sidosryhmätoiminta, Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista
Organisaation taustakuvaus
G4-3 Raportoivan organisaation nimi Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit, tuotteet ja palvelut Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
G4-8 Markkina-alueet Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
G4-9 Raportoivan organisaation koko Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Kiilto: Tunnusluvut, Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, KiiltoClean: Tunnusluvut, Taloudellisen lisäarvon jakautuminen
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-12 Organisaation toimitusketju Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista
G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Kiilto: Toimintajärjestelmät ja standardit, Kemianteollisuus näyttää suuntaa, Liiketoiminnan eettisyys, Laatuperiaatteet, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuusviestinnän polku KiiltoClean: Toimintajärjestelmät ja standardit, Kemianteollisuus näyttää suuntaa, Liiketoiminnan eettisyys, Toimintapolitiikka,   Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuusviestinnän polku
G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Asiantuntijaedustukset Asiantuntijaedustukset
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
G4-17 Konsernin laskentaraja Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-18 Raportin sisällönmäärittely Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-19 Olennaiset näkökohdat Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen, Ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat, Työnantajavastuun näkökohdat, Kestävän liiketoiminnan näkökohdat Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen, Ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat, Työnantajavastuun näkökohdat, Kestävän liiketoiminnan näkökohdat
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-21 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Raportointikuvaus Tässä raportissa on yhdistetty KiiltoCleanin Turun ja Hankasalmen tuotantolaitosten tiedot, edellisessä raportissa ne esitettiin erikseen. Muut muutokset on raportoitu kyseisten tunnuslukujen yhteydessä.
G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei olennaisia muutoksia laskentarajoissa.
Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmätoiminta Sidosryhmätoiminta
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmätoiminta Sidosryhmätoiminta
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmätoiminta, Kiillon olennaisuuskysely, Yli 10 000 koulutettavaa, Kuluttaja kysyy verkossa, Henkilöstötutkimus kertoo työilmapiiristä Sidosryhmätoiminta, KiiltoCleanin bränditutkimus,Yli 10 000 koulutettavaa, Kuluttaja kysyy verkossa, Henkilöstötutkimus kertoo työilmapiiristä
G4-27 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmätoiminta Sidosryhmätoiminta
Raportin kuvaus
G4-28 Raportointijakso Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-29 Edellisen raportin päiväys Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuusviestinnän polku Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuusviestinnän polku
G4-30 Raportin julkaisutiheys Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-31 Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja Raportointikuvaus Raportointikuvaus
G4-32 GRI-sisältövertailu GRI-sisältövertailu, Raportointikuvaus GRI-sisältövertailu, Raportointikuvaus
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen Raportointikuvaus Raportointikuvaus
Hallinto
Hallintorakenne ja kokoonpano
G4-34 Hallintorakenne ja valiokunnat Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta
G4-35 Vastuunjako Kiilto: Organisaatiokuvaus, Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen KiiltoClean: Organisaatiokuvaus, KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen
G4-36 Vastuuhenkilöt Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen
G4-37 Sidosryhmien konsultointi Sidosryhmätoiminta Sidosryhmätoiminta
G4-38 Hallituksen kokoonpano Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
G4-39 Hallituksen puheenjohtajan asema Kiilto: Organisaatiokuvaus KiiltoClean: Organisaatiokuvaus
Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä
G4-42 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Kiilto: Organisaatiokuvaus, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta KiiltoClean: Organisaatiokuvaus, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta
Hallituksen rooli riskien hallinnassa
G4-45 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Kiilto: Organisaatiokuvaus, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen KiiltoClean: Organisaatiokuvaus, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen
G4-46 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta
G4-47 Riskiarviointien frekvenssi Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta
Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa
G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen
Hallituksen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun suorituksen arvioinnissa
G4-49 Epäkohtien kommunikointi Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen
Liiketoiminnan eettisyys
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Liiketoiminnan eettisyys, Laatuperiaatteet Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Liiketoiminnan eettisyys, Toimintapolitiikka
G4-57 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Liiketoiminnan eettisyys, Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa Liiketoiminnan eettisyys, Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa
G4-58 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen, Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen, Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa
Johtamistavan kuvaus
Yleinen johtamistavan kuvaus (DMA) Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat, Hankintaketjujen arviointia kehitetään, Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista, Työnantajavastuun näkökohdat, Kestävän liiketoiminnan näkökohdat Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat,Hankintaketjujen arviointia kehitetäänRiskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista, Työnantajavastuun näkökohdat, Kestävän liiketoiminnan näkökohdat
Taloudellinen vastuu
Taloudelliset tulokset
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Taloudellisen lisäarvon jakautuminen
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Taloudellisen lisäarvon jakautuminen
Välilliset taloudelliset vaikutukset
G4-EC7 Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset Taloudellisen lisäarvon jakautuminen, Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön, Tukea kulttuurille, urheilulle ja sosiaalisille hankkeille Taloudellisen lisäarvon jakautuminen, Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön, Tukea kulttuurille, urheilulle ja sosiaalisille hankkeille
G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Taloudellisen lisäarvon jakautuminen, Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön, Kemianteollisuus: Kemia on kaiken takana ja kaikessa mukana, Lempäälä: Kiilto on ylpeästi lempääläläinen Taloudellisen lisäarvon jakautuminen, Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön, Kemianteollisuus: Kemia on kaiken takana ja kaikessa mukana, Turun kaupunki vie kemian alan yhteistyötä eteenpäin, Hankasalmi: Tehdas tuo vakautta myös kunnalle
Ympäristövastuu
Materiaalit
G4-EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
Energia
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-EN5 Energiaintensiteetti Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-EN6 Energiankulutuksen vähentäminen Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
Vesi
G4-EN8 Kokonaisvedenotto vesilähteittäin Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-EN10 Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus ja kokonaismäärä Kiilto: Tunnusluvut
Päästöt
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-EN21 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
Jätevedet ja jätteet
G4-EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan Kiilto: Tunnusluvut
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Kummassakaan yhtiössä ei ole esiintynyt merkittäviä vuotoja raportointijaksolla.
G4-EN25 Kuljetetun, maahan tuodun, maasta viedyn tai käsitellyn ongelmajätteen (kuten määritelty Baselin sopimusasiakirjan liitteissä I, II, III ja VIII) määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen prosenttiosuus Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
Tuotteet ja palvelut
G4-EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-EN28 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Kiilto: Tunnusluvut
Kuljetukset
G4-EN30 Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset Kiilto: Tunnusluvut
Yleiset
G4-EN31 Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin Taloudellisen lisäarvon jakautuminen Taloudellisen lisäarvon jakautuminen
Toimittajien ympäristöarvioinnit
G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti Hankintaketjujen arviointia kehitetään Hankintaketjujen arviointia kehitetään
G4-EN33 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Vastuullisuutta tuotteen koko elinkaaren ajan, Hankintaketjujen arviointia kehitetään Vastuullisuutta tuotteen koko elinkaaren ajan, Hankintaketjujen arviointia kehitetään
Ympäristöasioihin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
G4-EN34 Ympäristöasioihin liittyvien valitusmekanismin kautta rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä Kummassakaan yhtiössä ei ole esiintynyt k.o. epäkohtia raportointijaksolla.
Sosiaalinen vastuu
Henkilöstö ja työolosuhteet
Työllistäminen
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa Tukea ja aktivointia eri elämänvaiheissa Tukea ja aktivointia eri elämänvaiheissa
G4-LA3 Töihin paluuaste ja töissä pysyvyysaste vanhenmpainloman jälkeen jaoteltuna sukupuolen mukaan Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
Työterveys ja -turvallisuus
G4-LA5 Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa Turvallisuus- ja siisteyskatselmukset kahdesti vuodessa Turvallisuus- ja siisteyskatselmukset kahdesti vuodessa
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut Kummassakaan yhtiössä ei ole todettu työhön liittyviä
ammattitauti- tai kuolemantapauksia raportointijaksolla.
G4-LA8 Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat Etsintäkuulutus: turvallisuushavainnot Etsintäkuulutus: turvallisuushavainnot
Koulutus
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Kiilto: Tunnusluvut, Osaamisesta varmuutta työhön KiiltoClean: Tunnusluvut, Osaamisesta varmuutta työhön
G4-LA10 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä, Osaamisesta varmuutta työhön Jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä, Osaamisesta varmuutta työhön
G4-LA11 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Ansiokas esimiestyö motivoi työntekijää Ansiokas esimiestyö motivoi työntekijää
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet
G4-LA12 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Kiilto: Tunnusluvut KiiltoClean: Tunnusluvut
Toimittajien työolojen arviointi
G4-LA14 Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti Hankintaketjujen arviointia kehitetään Hankintaketjujen arviointia kehitetään
Ihmisoikeudet
Ihmisoikeusarvioinnit
G4-HR9 Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi Gradu-työ ISO 26 000 -yhteiskuntavastuustandardista
Lahjonta ja korruption vastaisuus
G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät riskit Liiketoiminnan eettisyys Liiketoiminnan eettisyys
G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Liiketoiminnan eettisyys, Kiilto sertifioi Venäjän tuotannon, Kiillon laatuperiaatteet Liiketoiminnan eettisyys
Poliittinen vaikuttaminen
G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain Kumpikaan yhtiö ei ole jakanut poliittisia tukia.
Määräystenmukaisuus
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Kumpikaan yhtiö ei ole saanut k.o. sakkoja tai
ei-rahallisia sanktioita.
Tuotevastuu
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
G4-PR1 Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu Kiillon olennaisuuskysely, Kiilto: Tunnusluvut Värikkään vihreä jälki, KiiltoClean: Tunnusluvut
G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan. Kummallakaan yhtiöllä ei ole k.o. rikkomuksia raportointijaksolla.
Tuote- ja palvelutiedot
G4-PR3 Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintäjen tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat Vastuullisuutta tuotteen koko elinkaaren ajan, REACH ja kemikaalilainsäädäntö ovat toiminnan selkäranka, Päivittäistä työtä kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi, Pakkausmerkinnät – tietopankki tuotteen ominaisuuksista Vastuullisuutta tuotteen koko elinkaaren ajan, REACH ja kemikaalilainsäädäntö ovat toiminnan selkäranka, Päivittäistä työtä kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi, Pakkausmerkinnät – tietopankki tuotteen ominaisuuksista
G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan. Kummallakaan yhtiöllä ei ole k.o. rikkomuksia raportointijaksolla.
G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Kiillon olennaisuuskysely KiiltoCleanin bränditutkimus
Markkinointiviestintä
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Kummallakaan yhtiöllä ei ole k.o. rikkomuksia raportointijaksolla.
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Kumpaankaan yritykseen ei ole kohdistunut k.o. valituksia raportointijaksolla.
Määräystenmukaisuus
G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Kumpikaan yritys ei ole saanut k.o. sakkoja raportointijaksolla.
Share