Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

ISO 26000-kartoitus

Kiilto ja KiiltoClean ottavat toiminnassaan huomioon  ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta. Kiilto on myös implementoinut ISO 26000 -standardin laatujärjestelmäänsä ja sen kautta laajalti käytäntöihinsä. Raportointi kattaa tarkoituksenmukaisella tarkkuudella  ISO 26000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet sekä Kiillolle että KiiltoCleanille olennaisten seikkojen osalta.

ISO 26000 -kartoitus: Ydinaiheet Kuvataan sivulla
1 Organisaation hallintotapa Kiilto: Organisaatiokuvaus, KiiltoClean: Organisaatiokuvaus, Kiilto:  Toimintajärjestelmät ja standardit, KiiltoClean: toimintajärjestelmät ja standardit, Kiilto: Olennaisuuksien tunnistaminen, KiiltoClean: Olennaisuuksien tunnistaminen, Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Vastuullisuutta tuotteen koko elinkaaren ajan, Hankintaketjujen arviointia kehitetään, Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista, Ansiokas esimiestyö motivoi työntekijää, Kuuleminen ja vaikuttaminen, Tukea ja aktivointia eri elämänvaiheissa, Jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistäTurvallisuus- ja siisteyskatselmukset kahdesti vuodessa, Henkilöstötutkimus kertoo työilmapiiristä, Hyödylliset ideat aloitteilla esiin, Etsintäkuulutus: Turvallisuushavainnot, Tulospalkkio kannustaa kehittämään toimintaa, Laatuperiaatteet, Toimintapoliitikka
2 Ihmisoikeudet Tukea ja aktivointia eri elämänvaiheissa, Henkilöstötutkimus kertoo työilmapiiristä, Liiketoiminnan eettisyys, Gradu-työ ISO 26 000 -yhteiskuntavastuustandardista, Laatuperiaatteet, Toimintapoliitikka
3 Työelämän käytännöt Konsernijohtajan katsaus, Henkilöstö ja työolosuhteet, Leadership-koulutus, Laatuperiaatteet, Toimintapoliitikka
4 Ympäristö Kiilto: Toimitusjohtajan katsaus, KiiltoClean: Toimitusjohtajan katsaus, Ympäristö- ja tuoteturvallisuus, KiiltoClean: Tunnusluvut, Kiilto: Tunnusluvut, Osaamisesta varmuutta työhön, Asiantuntijaedustukset, Laatuperiaatteet, Toimintapoliitikka
5 Oikeudenmukaiset toimintatavat Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullinen liiketoiminta, Vastuullisuutta tuoteen koko elinkaaren ajan, Tulospalkkio kannustaa kehittämään toimintaa, Taloudellinen vakaus heijastuu ympäristöön, Liiketoiminnan eettisyys, Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa, Laatuperiaatteet, Toimintapoliitikka
6 Kuluttaja-asiat Kiilto: Toimitusjohtajan katsaus, KiiltoClean: Toimitusjohtajan katsaus, Sidosryhmätoiminta, Ympäristö- ja tuoteturvallisuusnäkökohdat, Vastuullisuutta tuoteen koko elinkaaren ajan, REACH ja kemikaalilainsäädäntö ovat toiminnan selkäranka, Kemianteollisuus näyttää suuntaaHankintaketjujen arviointia kehitetään, Riskienhallinta on huolenpitoa ympäristön hyvinvoinnista, Päivittäistä työtä kemikaaliturvallisuuden edistämiseksi, Pakkausmerkinnät – tietopankki tuotteen ominaisuuksista, Värikkään vihreä jälki, Kiillon olennaisuuskysely, KiiltoClean: Tunnusluvut, Kiilto: Tunnusluvut, KiiltoCleanin bränditutkimus, Yli 10 000 koulutettavaa, Kuluttaja kysyy verkossa, Yhtiölakimies neuvoo, selvittää ja vahvistaa
7 Yhteisön toimintaan osallistuminen
ja yhteisön kehittäminen
Tutkimusyhteistyö avaa oven tulevaisuuteen, Kestävä liiketoiminta
Share