Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kiillon ja KiiltoCleanin vastuullisuusviestinnän polku*

1990-luku

1991 Tiedä ja tiedota ympäristönsuojelusta
Kemianteollisuuden kampanja, johon Kiilto liittyi ensimmäisten yritysten joukossa.

1992 Responsible Care
Kiilto liittyi Kemianteollisuus ry:n Responsible Care -ohjelmaan.

1993 ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä
otettiin Kiillossa käyttöön ja siihen integroitiin myös Responsible Care -ohjelman periaatteet. Tämä Kiillon integroitu ISO 9001 -järjestelmä oli ensimmäinen integroitu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä Suomessa.

1997 Ympäristöesite
Kiillon ympäristövaikutusten ja -toimenpiteiden kuvaus, jossa esiteltiin myös keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet.

1999 ISO 14001, BS 8800/OHSAS 18001
Ympäristö- ja turvallisuusstandardit integroitiin Kiillon ISO 9001 -laatujärjestelmään.

1999 Kiillon ympäristö- ja turvallisuusselonteko
Selonteko oli koostettu ympäristö- ja turvallisuusstandardien mukaisesti ja tunnuslukuja tarkasteltiin kriittisesti.

2000-luku

2003 KiiltoCleanin ISO 9001 -laatujärjestelmän sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifiointi sekä liittyminen Responsible Care -ohjelmaan

2003 Kiillon yhteiskuntavastuun selonteko
Selontekoon otettiin ensimmäistä kertaa mukaan yhteiskuntavastuun elementit.

2005 KiiltoCleanin ympäristöesite
Ympäristövaikutusten ja -toimenpiteiden kuvaus, jossa esiteltiin keskeiset tunnusluvut ja tavoitteet.

2006 Kiillon yhteiskuntavastuun selonteko
Selonteko laajeni ja mukaan otettiin kestävän kehityksen näkökulma.

2007 KiiltoCleanin yhteiskuntavastuun selonteko

2009 Kiillon yritysvastuun selonteko
Selonteko korosti vuorovaikutteisuutta ja yhteistyön merkitystä.

2009 KiiltoCleanin yritysvastuun selonteko

2010-luku

2010 KiiltoCleanissa käyttöön OHSAS 18001 -sertifioitu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä

2012 ISO 26000 -yhteiskuntavastuun standardiin tutustuminen
Standardi mm. tarjosi uuden tarkastelukulman, CSV (Creating shared value) -käsitteen.

2012 Kiillon ja KiiltoCleanin yritysvastuun selonteko ja vastuullinenkiilto.com-verkkosivut
Selonteossa viitattiin mm. ISO 26000 standardin huomiointiin yritysten toiminnassa. Selonteossa esiteltiin suppeasti vastaavuus GRI-raportointiohjeistoon.

2012 ISO 26000 -projekti
Aloitettiin ISO 26000 -yhteiskuntavastuun standardin kytkeminen Kiillon ISO 9001 -laatujärjestelmään.

2015 Kiillon ja KiiltoCleanin yritysvastuun raportti
Yritysvastuu raportoidaan noudattaen GRI G4 -ohjeiston raportointiperiaatteita ja huomioiden myös ISO 26000 -standardin periaatteet ja ydinaiheet. Sidosryhmät ovat raportissa vahvasti esillä. Samalla on uudistettu vastuullinenkiilto.com-sivut vastaamaan raportin näkökulmia.

*) Vuoteen 2003 asti puhdistusaineliiketoiminta oli osa Kiilto Oy:n liiketoimintaa. Se sisältyi Kiilto Oy:n vastuullisuus- ja laatujärjestelmä- sekä raportointikäytäntöihin ja siten osana Kiiltoa myös edellämainittuihin ohjelmiin ja julkaisuihin ennen vuotta 2003. Vuonna 2003 puhdistusaineliiketoiminta siirtyi perustetulle uudelle yhtiölle KiiltoClean Oy:lle ja sen omiin vastuullisuus-, laatu- ja raportointikäytäntöihin.

Share