Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Kiillon olennaisuuskysely

Kiillon asiakkaat arvostavat hyvää asiakaspalvelua ja suomalaisuutta

Kiilto selvitti marraskuussa 2014 asiakaskyselyllä, kuinka olennaisia Kiillon yritysvastuun piirteet ja vastuullisen toiminnan ilmentymät ovat asiakkaiden oman toiminnan kannalta. Lisäksi asiakkaat saivat arvioida Kiillon vastuuviestinnän toteutusta. Kyselyyn vastasi 541 henkilöä.

Olennaisimmaksi vastaajat arvioivat käytännöt, jotka tekevät heidän oman työnsä turvallisemmaksi ja helpommaksi. Hyvän asiakaspalvelun ulottuvuudet korostuivat myönteisesti: tuoteneuvonnan tavoitettavuus sekä tuotteiden räätälöiminen asiakkaiden tarpeiden mukaan saivat erityisen hyvät olennaisuuspisteet.

Kolme tärkeintä vastuullista ominaisuutta asiakkaiden mukaan:

 1. Kiillolla on oma tuotekehitysosasto, joka suunnittelee tuotteet suomalaisiin olosuhteisiin ja asiakastarpeisiin sopiviksi; 95 % vastaajista piti ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
 2. Tuoteneuvonnan tavoittaa nopeasti ja helposti; 95 % vastaajista piti ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä.
 3. Kiilto panostaa innovatiiviseen tuotekehitykseen; 94 % vastaajista piti ominaisuutta tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Lisäksi Kiillon kotimaisuus oli tärkeä tai erittäin tärkeä ominaisuus 93 %:lle vastaajista.

90%

piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että Kiillolta saa tarvittaessa apua tuotteen turvalliseen käyttöön, jätteiden käsittelyyn sekä päästöjen hallintaan.

94%

piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että tuotteen käyttöohje käy ilmi pakkausmerkinnöistä.

79%

piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että asiakaskoulutusohjelmat on räätälöity eri tarpeisiin sopiviksi.


Vastaajaprofiilit

 • Vastaajista suurin osa edusti ammattirakentajia (31%), teollisuutta (28%) ja jälleenmyyntiä (24%).
 • Vastaajat jakautuivat melko tasaisesti aseman mukaan: yrittäjiä oli 21%, sen jälkeen johtavassa asemassa olevia, työntekijöitä sekä ylempiä toimihenkilöitä 20% kutakin. Toimihenkilöitä oli 15%.
 • Suurin osa vastaajista työskenteli pienissä, joko 1-10 työntekijän (37%) tai 10-50 työntekijän (28%) yrityksissä.

Lisäksi 6% vastaajista ei valinnut yhtään toimialavaihtoehtoa. Heistä suurin osa oli avoimien vastausten perusteella oppilaitosten edustajia

Yleisiä huomioita tuloksista

 • Yleisesti ottaen kyselyssä mitatut tuotteiden, pakkausten ja toimintojen ominaisuudet olivat vastaajille hyvin tärkeitä.
 • Olennaisimmaksi vastaajat arvioivat käytännöt, jotka tekevät vastaajan oman työn turvallisemmaksi ja helpommaksi.
 • Hyvän asiakaspalvelun piirteet korostuivat myönteisesti: asiakaspalvelun tavoitettavuus ja tuotteiden räätälöiminen saivat erityisen hyvät olennaisuuspisteet.

Vertailu vuoden 2011 olennaisuuskyselyn tuloksiin*

* Sekä mitatut asiat että kysymysten muotoilut vaihtelivat, joten tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia.

Yleiset johtopäätökset

 • Yritysvastuun olennaisuuskysely osoitti, että Kiillon toiminta koetaan hyvin vastuulliseksi ja se tuo lisäarvoa myös vastaajien omaan toimintaan.
 • Kiillon vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä niistä viestiminen ovat olennainen osa Kiillon maineenhallintaa ja liiketoimintaa.
 • Kiillon vastuulliseen toimintaan kohdistuu paljon odotuksia ja on tärkeää panostaa vastuullisen toiminnan viestintään kaikissa kanavissa – niin kasvokkain kuin painetuissa ja sähköisissä kanavissakin.
Share