Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Ekokem: Muovit kiertoon!

Ekokem on Kiillon jätteenkäsittelyn luottokumppani. Vuoden 2010 solmittu yhtiöiden välinen jätteenhuoltosopimus on toiminut mallikkaasti ja neljään vuoteen Kiillolta ei ole mennyt enää yhtään jätettä kaatopaikalle. Tehtaalla syntyvän jätteen kierrätykseen ja hyötykäyttöön mietitään jatkuvasti uusia keinoja yhdessä Ekokemin kanssa ja edistystä tapahtuu projekti kerrallaan.

Ekokemin tuotantopäällikkö, muovijätteen kierrätyksestä vastaava Mikko Koivuniemi tutkii Kiillon varastossa olevia kalvomuovipaaleja yhdessä Kiillon T&K koordinaattorin ja Kiillon jätevastuuryhmän jäsenen Sirpa Koukkulan kanssa. Tehtävänä on yhdessä miettiä, miten tehtaalla syntyvän muovijätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä voitaisiin vielä kehittää. Kiilto haluaa noudattaa EU:n jätehierarkiaa sekä varautua vuonna 2016 voimaan tulevaan EU-jäteuudistukseen, jonka mukaan muovijätteen kierrätystä tulee merkittävästi tehostaa nykyisestä.

– Lavojen kalvomuovit ovat hyvää kierrätysmateriaalia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hyötykäytettävän muovin saa omaksi puhtaaksi jakeekseen, sen parempi. Meidän työtä Ekokemillä helpottaa suuresti, kun kirkas ja värillinen muovi on erotettu toisistaan ja paalattu jo tehtaalla, kertoo Koivuniemi.

Koukkulan mukaan lavamuovin lajitteleminen kahteen jakeeseen, kirkkaaseen ja värilliseen, vaatii lähinnä vain varastotyöntekijöiden opastusta ja mahdollisesti yhden lisäpaalaimen hankintaa. Ekokem valmistaa saamastaan kierrätysmuovista teollisuuden käyttöön granulaatteja ja mursketta, joista voidaan tehdä uusia muovituotteita. Parhaimmillaan kierrätetty lavakalvomuovi kiertää siis uudelleen kalvomuoviksi!

Kierros tehtaalla jatkuu ja Koivuniemi kiinnittää huomioita varastohyllyjen isoihin tuhannen kilon raaka-ainesäkkeihin. Kun raaka-aine on säkistä käytetty, tyhjät säkit menevät energiajätteeseen. Koivuniemi kiinnostuu asiasta ja ehdottaa, että Kiilto aloittaisi tyhjien suursäkkien paalauksen ja toimittaisi valmiit säkkipaalit Ekokemille kierrätykseen hyvitystä vastaan.

– Teollisuus paalaa suursäkkejä kierrätykseen vielä melko vähän ja toivomme sen lisääntyvän. Paalaus tosin edellyttää, että yritys investoi suursäkkien käsittelyyn sopivaan paalaimeen.

Koukkula innostuu Koivuniemen ehdottamista uusista, konkreettisista kierrätysideoista ja lupaa viedä ne seuraavaan Kiillon jätevastuuryhmän kokoukseen käsiteltäviksi.

Share