Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

”Toimintavarmuus ja turvallisuus ovat ykkösasioita”, Rolls Royce Rauman tehdaspäällikkö Teuvo Palo, koneistuksen ja hitsauksen työnjohtaja Markku Verronen ja kunnossapitopäällikkö Timo Kakko summaavat.

Rolls-Royce Oy Ab

  • Osa Rolls-Roycen Land and Sea –yksikköä.
  • Liikevaihto noin 600 miljoonaa euroa.
  • Potkurilaitteiden pääasialliset sovellutuskohteet ovat hinaajat, offshore-alukset, erilaiset matkustaja-, rahti- ja työalukset sekä jäänmurtajat.
  • Työllistää noin 600 henkilöä, Raumalla yli 500 ja Kokkolassa 85
  • Potkurilaitteiden lisäksi Raumalla suunnitellaan, markkinoidaan ja myydään laivalaitteiden kansikoneita, kuten sähkö- ja hydraulikäyttöisiä ankkurointi- ja kiinnitysjärjestelmiä sekä hinausjärjestelmiä.
  • Kokkolassa yritys valmistaa vesisuihkupropulsiolaitteita.
  • Viennin osuus 99 %

Rolls Royce: Kemikaaliriskit minimiin potkurilaitteiden valmistuksessa

Kansainvälinen Rolls-Royce-monialayhtiö tuottaa korkean osaamisen laitteita kuten lentokone- ja laivamoottoreita sekä laivalaitteita. Merenkulkuvälineiden taustalla on vahvaa suomalaista tietotaitoa: Rauman tehdas on maailman johtava azimuth-tyyppisten potkurilaitteiden valmistaja.

Vaikka eivät ne raumalaiset itse sitä sano. Haastattelussa Rolls-Royce Rauman tehtaan edustajat toteavat vaatimattomasti tekevänsä potkurilaitteita ja siihen liittyvää myyntiä ja ostoa, tuotekehitystä, projektin suunnittelua ja projektinvetoa.

– Myös potkurilaitteiden huolto on kasvava ala, johon yritys satsaa paljon, tehdaspäällikkö Teuvo Palo kertoo.

Haastateltavat – Teuvo Palon lisäksi koneistuksen ja hitsauksen työnjohtaja Markku Verronen ja kunnossapitopäällikkö Timo Kakko – unohtavat mainita, että Rauman tehdas on itse asiassa maailmanlaajuisesti vastuussa näistä toimista.

Huippuluokan potkurilaitteet ovat paitsi toiminnallisesti laadukkaita, myös viimeistä piirtoa myöten turvallisia. Huolellinen valmistus tarkoittaa tarkkuutta jokaisessa yksityiskohdassa.

– Vastuu on kova. Meillä on muun muassa isoja pesukoneita, joilla pestään komponentteja. Kokoonpanossa on oltava eksakti tieto liimauksista ja lukituksista, etteivät pesuaineet reagoi niiden kanssa. Tämä on asiakasturvallisuuden kannalta olennaista, Timo Kakko kertoo.

– Emme mielellään vaihda pesuaineita tai liuottimia usein, koska on oltava ehdottoman varmaa, että ne toimivat, Markku Verronen täydentää.

KiiltoClean opastaa mikrobien mittaamiseen

Prosessin terveyshaitat työntekijöille pyritään eliminoimaan. Hiljattain Rolls-Royce Rauma aloitti työstönesteiden mikrobien mittaamisen, joka auttaa pitämään koneet ja nesteet puhtaana ja varmistaa, ettei nesteestä erity hengitysilmaan mikrobiologisesta kasvustosta tulevia haitta-aineita.

KiiltoClean on toiminut prosessissa oppaana ja tarjoaa muun muassa laboratoriopalvelut Rauman tehtaan käyttöön.

– Saimme KiiltoCleanilta koulutuksen, jossa kerrottiin mikrobiologisten kasvustojen haitoista ja ennaltaehkäisystä. Aihe oli kiinnostava, ja koulutukseen osallistui kymmeniä työntekijöitä ja toimihenkilöitä, Timo Kakko sanoo.

– KiiltoCleanin koulutukset ovat muutenkin harvinaisen hyviä, Teuvo Palo huomauttaa. – Aiheet ovat ajankohtaisia ja kumpuavat joko meidän tarpeistamme tai heidän tietotaidostaan. Olemme saaneet tietoa kemikaalien käytettävyydestä ja turvallisuudesta – siitä on ollut vuosittain rahan arvoista hyötyä.

Yhteistyö varmistaa kemikaaliturvallisuuden

Hyvä yhteistyö on molemminpuolista auttamista. Rauman tehdas testaa aika ajoin KiiltoCleanin uusia pesuaineita, ja KiiltoClean kuuntelee asiakkaan toiveita ja kehittää tuotteita niiden mukaan. Yhteisesti varmistetaan, että kemikaalien hallinta on helppoa ja turvallista.

Elinkaarimallin mukaisesti KiiltoClean huolehtii paitsi pesuaineiden ja työstönesteiden toimituksesta, myös niiden käytönjälkeisestä hävittämisestä.

– Kun toiminta on keskitettyä, se tuo säästöjä. Kokonaisuus on silloin tehokkaampi, Teuvo Palo uskoo.

Itsekin suomalaisen osaamisen edustaja Markku Verronen haluaa lisätä vielä yhden asian:

– Arvostamme kotimaista valmistusta. Luotamme siihen, että valvonta on silloin kohdallaan.

Share