Kiilto Oy:n ja KiiltoClean Oy:n yritysvastuun sivusto

Materiaalitehokkuuden katselmus tuotti uudenlaisen ympäristöselosteen

Kemianteollisuus ry valitsi Kiillon pilottiyritykseksi selvittäessään, kuinka materiaalikatselmusmalli soveltuu kemian prosessien analysointiin. Motiva Oy:n kehittämää materiaalitehokkuuden työkalua on aiemmin hyödynnetty rakennus- ja elintarviketeollisuudessa.

Kiilto selvitti energian ja materiaalien käytön tehokkuuttaan kolmessa tuotantoprosessissa: laasti- ja tasoitetehtaalla, polymerointilaitoksessa ja sulateliimojen valmistuksessa. Lisäksi selvitettiin kuuden yksittäisen tuotteen materiaalitehokkuus. Katselmusten tuloksina jokaiselle hankkeessa ideoidulle parannuskohteelle laskettiin säästöpotentiaali ja investointikustannukset.

Kiillolle itselleen merkittävin tulos oli se, että tuotannon tehokkuus oli hyvällä tasolla ja esimerkiksi sivuvirrat olivat pieniä.

Kiilto liitti vuosina 2013–2014 tehtyyn katselmukseen myös tieteellisen näkökulman. Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija Saija Väihinpää teki hankkeeseen liittyvän diplomityön ja kehitti tuotteiden ympäristövaikutuksia avaavan ympäristöselosteen. Kemianteollisuudessa uudenlainen seloste lisää tuotantoprosessin ympäristövaikutusten läpinäkyvyyttä ja asiakaskunnan ympäristötietoa. Seloste tehdään tarvittaessa tuotteittain.

Lue Motiva Oy:n artikkeli.

Tutustu esimerkkiin ympäristöselosteesta.

Share